C3 (Kompleman 3) Testi Nedir, Neden Yapılır, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

C3 (Kompleman 3) testi başlıca kompleman sistem proteinlerindeki eksiklikler veya anormalliklerin, enfeksiyonlara veya otoimmün aktiviteye katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek; otoimmün hastalıkların aktivitesini izlemek; herediter anjioödemin tanısına yardımcı olmak için  yapılır.

Kompleman sistem veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskad (yol) dır.  Kompleman bir ardışık çalışan enzimler sistemi’dir, yani içinde birbiri ardına oluşan ya da tetiklenen enzimler vardır ve böylece bir çok reaksiyon oluşur.

En az 19 ayrı proteinden oluşan kompleman sistemi, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturur, yabancı tanecikleri ya da mikroorganizmaları zararsız hale getirir, ama aynı zamanda inflamasyon oluşmasına da yol açar.
Bu proteinler ana olarak karaciğer tarafından sentezlenirler ve kan serumunun globulin yüzdesinde %5’lik bir orana sahiplerdir.

Hastalıklar (örn. SLE) sırasında değişen bazı kompleman düzeyleri (C3,C4) hastalık şiddetini değerlendirmede kullanılır.

Üç biyokimyasal yol kompleman sistemini etkinleştirir:

• klasik kompleman yolu
• alternatif kompleman yolu
• mannoz bağlayıcı lektin yolu

Kompleman 3 (C3)

Kompleman sistemi proteinlerinin yaklaşık % 70’ini oluşturur ve hem klasik hem de alternatif yolun aktivasyonu için gereklidir.

Karaciğer, makrofajlar, fibroblastlar, lenfoid hücreler ve deride sentezlenir.

C3 seviyesi düşüklüğü şüphesinde istenir.

C4 ve C1 esteraz inhibitörü ile beraber en sık istenen 3 kompleman testinden birisidir.

Birçok nefritte (böbrek inflamasyou) değeri düşer, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve Nefritlerin şiddeti hakkında bilgi verir.

 

C3 düşüklüğü-Başlıca ;

İmmün kompleksli çoğu hastalığın aktif formlarında azalır;

• C3 eksikliğine bağlı şiddetli tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlarda
• C3b inaktivatör faktör eksikliğinde
• Akut Poststreptokokkal Glomerülonefrit’te
• İmmün kompleks hastalığında
• Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)’da
• Membranoproliferatif Glomerülonefrit’de
• Nefritlerde
• Son dönem karaciğer hastalıklarında

C3 yüksekliği ;

Birçok inflamatuvar hastalıklarda artar, olay düzelince geçer, bu nedenle yüksekliği pek tanıda kullanılmaz.

Numune

Serum.

Referans değerler

3 yaş : 85-200 mg/dl

Yetişkin: 55-120 mg/dl

%d blogcu bunu beğendi: