C4 (Kompleman 4) Testi Nedir, Neden Yapılır, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

C4 (Kompleman 4) testi akut inflamatuar durumlar, maligniteler, SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem ve protein kaybettiren hastalıklar gibi durumlarda istenen bir testtir.

Kompleman sistem veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal bir kaskad (yol) dır. Kompleman bir ardışık çalışan enzimler sistemi’dir, yani içinde birbiri ardına oluşan ya da
tetiklenen enzimler vardır ve böylece bir çok reaksiyon oluşur.

En az 19 ayrı proteinden oluşan kompleman sistemi, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluşturur, yabancı tanecikleri ya da mikroorganizmaları zararsız hale getirir, ama aynı zamanda inflamasyon oluşmasına da yol açar.

Bu proteinler ana olarak karaciğer tarafından sentezlenirler ve kan serumunun globulin yüzdesinde %5’lik bir orana sahiplerdir.

Hastalıklar (örn. SLE) sırasında değişen bazı kompleman düzeyleri (C3,C4) hastalık şiddetini değerlendirmede kullanılır.

Üç biyokimyasal yol kompleman sistemini etkinleştirir:
• klasik kompleman yolu
• alternatif kompleman yolu
• mannoz bağlayıcı lektin yolu

Kompleman 4 (C4)

Kemik ve akciğer’den de sentezlenir.
Genellikle total kompleman ölçümü düşük olduğunda izlem için kulanılan bir testtir. C1 esteraz inhibitörünün düşük olduğu herediter anjiyoödem (soluk borusunda ani tıkanma yapabilen tehlikeli bir hastalık) tanısında konfirmasyon amacıyla da istenir.

C4 düşüklüğü-Başlıca:

• Aktif Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)’da
• Erken dönem Glomerülonefritler’de
• İmmün kompleks hastalığı’nda
• Kriyoglobulinemi’de *
• Doğuştan C4 eksikliğinde
• Herediter anjionörotik ödem’de *

C4 yüksekliği-Başlıca:

Birçok malignansi yani kanser ve kötü huylu hastalıklarda artar ama tanı değeri yoktur.

 

* Kriyoglobulinemi : Sogukta kanda presipite olan (çöken) ve ısıtma ile yeniden eriyen immunglobulinlerin
varlıgıdır. Lenfoproliferatif, otoimmun ve enfeksiyon hastalıklarında kanda gösterilmiştir.

 

* Herediter anjionörotik ödem : Görülme sıklığı 10.000 kişide 1 ile 50.000 kişide 1 arasında değişir. Hastalık vücudun değişik yerlerinde ortaya çıkan şişliklerle (ödem) seyreder. Genellikle eller, ayaklar, yüz bölgesi (dil, dudak, göz kapakları, yanak) ve solunum yollarında ödem olur. Ayrıca barsaklarda şişme (ödem) nedeniyle şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetlerine de sıklıkla rastlanır. Solunum yolunda olursa acil tedavi gerektirir. Nedeni C1 inhibitör proteininin az yapılmasıdır.

 

Numune

Serum

Referans değerler

Prematüre :  7-23 mg/dl

0-7 gün  :  7-25 mg/dl

7 gün-3 ay  :  7-30 mg/dl

4 ay-1 yaş  : 8-42 mg/dl

2-12 yaş  :  15-42 mg/dl

12 yaş sonrası: 15-50 mg/dl

%d blogcu bunu beğendi: