D-Dimer Testi Nedir, Normal Değerleri, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

D-dimer testi özellikle pulmoner emboli ve DIC gibi embolik vakalarda istenen bir koagülasyon testidir.

D-dimer çapraz bağlı fibrinde plazminin aktivasyonu sonucu oluşur.

D-dimer fibrinojen veya FDP’ı etkileyen plazmin ile oluşmaz. Bundan dolayı fibrin için spesifiktir.

D-dimerin varlığı hem trombin oluşumunu hem de plazmin oluşumunu teyit eder.

Fibrin yıkım ürünleri eş zamanlı 2 olayın sonucu oluşur. 1-Fibrinojen trombin ve FXIIIa ile birlikte stabilize fibrin formuna dönüşür. 2-Fibrin kanda bulunan plazmin ile çözünür.

Fibrinolizisde plazmin fibrin ağını D-Dimer içeren spesifik fragmentlere yıkar.

D-Dimer fibrinolizisin en uç ürünüdür ve stabilize fibrin varlığında saptanan trombotik bozukluklar markerıdır.

D-Dimer düzeyi Dıssemine İntravasküler Koagülopati (DIC) ve tromboz (arteryal ve venöz) sonucunda oluşan patolojik durumlarda artış gösterir.

Ayrıca deri ven trombozu ve pulmoner embolinin tayininde yararlıdır.

Fibrin çapraz bağlarının plazmin degradasyonu sonucunda oluştuğu için FDP den fibrinolizis için daha spesifik bir markerdir.

D-Dimer’in arttığı durumlar:

DIC

Arterial veya venöz tromboz

Renal veya karaciğer yetersizliği

Pulmoner emboli

Hamileliğin geç dönemi

Preeklampsi

Myokardial infartüs

Malignite

İnflamasyon ve ciddi infeksiyonlar

Antikoagülan tedavi

 

Referans Değerler:

300 ng/mL

Yorum Yaz - Soru Sor