Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ? & Uyuşturucu Testi Kiti

Evde Uyuşturucu Testi (drug abuse da denir) nasıl yapılır ? sorusunu cevaplamadan önce testlerle ilgili genel bilgiler vereyim. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bilinçli olmak lazım.

Uyuşturucu maddeler insanı ve aileyi yok edebilen, ağır psikososyal sorunlara yol açan en büyük zehir türlerinden biridir.

Her kesin uyuşturucu maddelerden uzak durması, çocuklarını koruması, bu konuda bilgi ve bilinç düzeyini artırması gerekmektedir.

Uyuşturucu maddeler (en meşhurları eroin, morfin, kokain, esrar, amfetamin..) ağız  yoluyla,  solunum  yoluyla  veya  enjeksiyonla  yani damar içi yolla alınır.

Uyuşturucu maddeler vücutta etkisiz hale getirilip birçok işlem sonucunda vücuttan atılır. Alınan  madde  karaciğerde  başka  kimyasal  maddelerle  birleşebilmektedir,  bu birleşme sonucu etkisizleşen bileşimler idrar yoluyla vücuttan atılır.

Karaciğerde yaşanan bir sorun (örneğin hepatit), maddenin metabolize edilmesini engeller.

İdrarda uyuşturucu madde testleri

Her ne kadar kan tahlilleri daha güvenilir bir yol olsa da klinik  uygulamada  yasadışı  maddelerin  kullanımını  saptamak  için  en  sık kullanılan yöntem idrar tahlilidir.

İdrar tahlili daha uzun süreli olarak madde kullanımını saptar fakat kandaki gibi sayısal değer verilmez. Yapılması kolaydır, son  2-14 gün  vücutta  olanları  saptamak  ve biyolojik  tarama  yapabilmek  bakımından  da  idealdir.

Ayrıca kan tahili yapan merkezler çok nadirdir, çok pahalıdır ve birçok prosedür gerekir. Oysa idrar kitleri ile uyuşturucu kullandığını şüphelendiğiniz kişiden alınan idrardan maksimum 5-10 dk içinde sonuç alabilirsiniz.

Maddenin idrardaki yoğunluk oranı kandakinden çok daha fazladır ve madde kullanımından  itibaren uzun  bir  süre  madde  idrarda  tespit  edilebilmektedir. Bu süre 14 günü bulabilmektedir.

İdrar tahlilinin dezavantajlarından birisi bazı maddeler kanda serbest dolaşabildikleri için tespit  edilmelerinin  daha  zor olmasıdır  ve  özellikle  biraz  zaman  geçtikten  sonra kullanılan maddenin hangi madde olduğu idrar tahliliyle anlaşılamamaktadır.

Çeşitli maddelerin kullanıldıktan sonra idrarda kalma süreleri farklılık gösterir.

Uyuşturucu maddelerin idrarda tespit edilebilme süreleri (ortalama) ;

Eroin 2-4 gün

Esrar 1-3 gün (sürekli  kullanıcılarda birkaç ay)

Kokain 12-48 saat

LSD 12  saat

Uyuşturucu maddeler ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Uçucu uyuşturucu maddelerin tespiti ise daha zordur. Uçucu maddeler kullanımdan sonra sadece birkaç saat için idrarda gösterilebilir, idrarda bileşikler olsa bile numunelerin transferi ve saklanması sırasında uçabilir.

Toluen metaboliti olan hippurik asid toluenden daha uzun  bir  süre  boyunca  numunelerde  saptanabilir ancak  bu  madde  aynı  zamanda yiyeceklerden de açığa çıkabilir.

Hippürik asit ile ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kan testleri

Kan  tahlili  sayısal sonuç verebilmesi açısından daha iyi bir yöntemdir. Kan tahlilinin bir başka avantajı ise yanılma ve yanıltma payının idrar tahliline göre daha az olmasıdır.

Buna rağmen kan tahlili yapan merkezler azdır, pahalıdır ve hukuki prosedürleri vardır.

Ayrıca kan tahlili ancak madde kullanımından çok kısa bir süre sonra yapılırsa güvenilir sonuçlar  verebilir.

Bu  yöntemin dezavantajı, kan alma işleminin madde kullanıcıları için sorun yaratabilecek olmasıdır. Enjeksiyon yoluyla madde kullanan çoğu bağımlıda yüksek oranda damar zedelenmesi olduğu için bu kişilerden kan alımı zordur.

Ayrıca kanın alınması, taşınması, saklanması ve analiz edilmesi için özen gösterilmelidir çünkü kandan enfeksiyon bulaşma ihtimali yüksektir.

Kısaca pratikte kandan yapılan testler pek kullanılmaz.

Bende sıradan taramalar için önermiyorum, idrar testleri yeterli olacaktır.

Saç telinden uyuşturucu madde analizi

Bu yöntemin avantajı kişinin uzun  bir  dönem  içinde  madde  kullanılıp kullanmadığını ortaya çıkarabilmesidir.

Saç teli ayda ortalama  1  cm  uzadığı  için,  saç  telinin  her  santimindeki  madde  yoğunluğu  farklı olmaktadır.  Saç  teli  incelendiğinde  madde  kullanılmaya  başlandığından  itibaren geçen  süreç  ortaya  çıkar. Ortalama 3 cm saç uzunluğu olan bir kişide son 3 ay içindeki madde kullanımı anlaşılabilir.

Hastanın maddeden arındığını  iddia  ettiği  dönemde  ve  düzenli  aralıklarla  idrar  testi  yapılamadığı zamanlarda saç analizi yapılabilir.

Bununla beraber saç teli analizi yapmanın birçok zorluğu vardır. Maddelerin saç teline nasıl ve ne oranda nüfuz ettiği henüz tam olarak anlaşılamamaktadır.

Saç teli analizi saptanabilir maddelerin  sayısını  çoğaltamamakla  birlikte  bulunan  maddelerin  oranı  çok  düşük olduğu için  sorun  yaratabilir. Bunların  yanı sıra  uygulama  konusunda  da  sorunlar vardır.

Kafa  derisinden  saç  alıp  onun  taramasını  yapmak  zor  bir işlemdir.

Öncelikle saç çizgisine ve saçın kesildiği yere dikkat etmek ve kesilen  saç  telinin kullanılan  madde  yoğunluğunu  ne  kadar  süre  boyunca  gösterebileceğinin hesaplanması  gerekir.

Kullanılan  şampuanlar, boyalar  ve  saç  kremleri  saçlardaki  madde miktarını ve seviyesini değiştirebilir.

Üstelik saç analizi yapan merkezlerde çok azdır ve test ücretleri pahalıdır.

Şimdi bir genel değerlendirme yapalım;

Tüm bu testlerde ana olumsuz yön madde kullanılıp kullanılmadığının kesin  kanıtı  olamamalarıdır.  Örneğin  idrardan uyuşturucu madde bakıldı ve negatif çıktı yani saptanmadı, bu madde kullanılmadığı anlamına gelebildiği gibi bu analiz yöntemiyle saptanabilecek en düşük miktardan daha düşük oranda madde kullanıldığında veya idrara testi etkileyecek su-sirke-limon tuzu-çamaşır suyu-kolonya vs katıldığında da olabilir.

Yani her negatif sonuç  hiç madde kullanılmadığı anlamına gelmez.

Tam tersi bazen pozitif sonuç yani madde tespit edilmesi de kesin olarak uyuşturucu madde alındığı anlamına gelmez.

Yalancı pozitiflik durumları dediğimiz durumlarda olabilir. Yani test pozitif ama aslında uyuşturucu kullanmamıştır kişi, özellikle ilaç kullanımlarında görülebilir.

Başlıca yalancı pozitiflik yapabilen ilaçlar klorpromazin, efedrin, fluoksetin, labetolol, fenilefrin, prometazin, ranitidin, vicks, ibuprofen, amoksisilin, verapamil, difenhidramin, dekstrometorfan, ciprofloksasin, ofloksasin, rifampin, kinin, imipramin, naproksen, tramadol, karbamazepin, amitriptilin ve hidroksizin’ dir.

Şimdi gelelim asıl sorumuza;

Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?

İdrardan uyuşturucu madde taraması yapan hazır kitler vardır. Bunlar hem tarama için oldukça güvenilirdir, hem de yapılması kolaydır.

Bunları alacaksınız ve evde şüphelendiğiniz kişinin idrarından taze iken (soğumamış ve uzun süre beklememiş olacak) bu kite kullanım klavuzunda belirtildiği oranda damlatacaksınız veya kitin ölçüm ucu çubuğunu idrara daldıracaksınız.

Alımı tam olarak saptamak için en az 3 günde bir olmak üzere 6-7 ölçüm yaparsanız uyuşturucu madde henüz idrara geçmemişse olan yalancı negatifliği de önlemiş olursunuz.

Yani en az 6-7 kutu kit temin edin.

İdrarda uyuşturucu testi ile hangi maddeler bakılır ?

Test ile tespit edilebilen uyuşturucu maddeler ; Marihuan, Kokain, Eroin (Opiatlar), Amfetamin-Metamfetamin, Ekstazi,Benzodiazepin, Barbitüratlar, Metadon, Trisiklik Antidepresanlardır.

İdrarda uyuşturucu testi ne için yapılır ?

Acil durumlarda, zehirlenme düşünüldüğünde, intihar girişimlerinde, ilaç ve uyşturucu kullanıldığından şüphelenildiğinde, ilaç bağımlılıklarının tespitinde, legal ve illegal ilaç kullanımından şüphelenildiğinde ayrıca aşağıdaki durumlarda idrarda uyuşturucu testi yapılır:

Alkolizm, Alkol yoksunluk sendromu, Şuur bulanıklığı araştırması, Analjezik – ağrıkesicilere bağlı böbrek bozukluğu ( analzejik nefropatisi), Deliryum tremens, Deliryum, Demans, İlaç suistimali, Fetal alkol sendromu, Epilepsi araştırması, Kokain kulklanımına bağlı inme, Cinsel istismar, Şuur kaybı araştırması.

Test amacıyla bakılan ilaçlar idrarda bir süre belirir daha sonra kaybolurlar.

Sonuç NEGATİF Çıktı, Madde Kullanmamış Demek mi ?

Genelde Evet.

Ama negatif sonuçlarda her zaman kişinin uyuşturucu madde almadığı anlamına gelmez.

Bazen idrarın erken veya geç verilmesi, aşırı dilüe idrar, artmış laktat seviyeleri, idrara manüpilasyon (göz damlası-çamasır suyu-sirke-sabunamonyak-limon suyu-tuz tableti-peroksidazlar-kimyasal maddeler..) yalancı negatiflik yapabilir.

Sonuç POZİTİF Çıktı, Madde Kullanmış Demek mi ?

Genellikle Evet.

Ama birçok ilaç kullanımı, gıdalar ve gıda katkı maddeleri ve içecekler testi etkileyebildiğinden pozitif sonuçlar elde edilirse LC-MS METODUYLA ÇALIŞAN YETKİLİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARINDA sonucun teyid edilmesi gerekir.

Yalancı pozitiflik ise özellikle ilaç kullanımlarında sık olabilir.

Başlıca yalancı pozitiflik yapabilen ilaçlar klorpromazin, efedrin, fluoksetin, labetolol, fenilefrin, prometazin, ranitidin, vicks, ibuprofen, amoksisilin, verapamil, difenhidramin, dekstrometorfan, ciprofloksasin, ofloksasin, rifampin, kinin, imipramin, naproksen, tramadol, karbamazepin, amitriptilin ve hidroksizin’ dir.

Kişilerin metabolizma hızları, kullandıkları uyuşturucunun miktarı ve kullanım sürelerine göre bir miktar değişebilirse de ortalama idrarda pozitif olma ve pozitif kalma süreleri aşağıdaki gibidir.

Uyuşturucu Madde    Pozitifleşme süresi          Pozitif Kalma süresi

Marihuan                                 1-3 Saat                            1-7 Gün

Kokain                                      2-6 Saat                            2-3 Gün

Eroin (Opiatlar)                      2-6 Saat                            1-3 Gün

Amfetamin-Metamfetamin  4-6 Saat                             2-3 Gün

Melek tozu (Fensiklidin)       4-6 Saat                            7-14 Gün

Ekstazi                                       2-7 Saat                            2-4 Gün

Barbitürat                                 2-4 Saat                            1-3 Hafta *

Metadon                                   3-8 Saat                             1-3 Gün

 

İdrarda uyuşturucu için normal değerler :

Normalde negatif olmalıdır.

İdrar testi genellikle var yada yok olarak belirlenir miktar belirtmez.

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

 

Yorum Yaz - Soru Sor