İmmunglobulin G Altgrupları (IgG subclass)

İmmunglobulin G Altgrupları (IgG subclass) özellikle hümoral veya kombine immün yetmezlik belirtileri gösteren hastaların araştırılması sırasında kullanılır. Pek fazla istenen testlerden değildir.

Serumda bulunan immünglobulinlerin %75 kadarı IgG sınıfı antikorlardan oluşur. Serum total protein konsantrasyonunun %10-20 kadarını bu immünglobulinler meydana getirir. IgG sınıfı antikorlar, vücudun bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli korunmasını sağlar.

IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 olarak adlandırılan 4 alt sınıfı vardır. Her bir alt sınıfın gamma ağır zinciri kendine özgü antijenik bir yapı taşır.

•    Total IgG’nin yaklaşık %65’i IgG1, %25’i IgG2, %6 kadarı IgG3 ve %4 kadarı IgG4 alt sınıfındandır. IgG alt sınıflarının, kompleman bağlama yeteneği, fagositik hücrelere bağlanma yeteneği gibi biyolojik özellikleri veya bu özelliklerin gücü açısından aralarında farklılıklar vardır.

Test sonucunun yorumu:

•    Ataksi telanjiektazi, Wiskott-Aldrich sendromu ve “common variable immünodeficiency” gibi hipogammaglobulinemi durumlarında birden fazla alt sınıfın konsantrasyonunda beraberce düşme olur.

•    Ağır immünglobulin yetersizliklerinde konsantrasyonu en fazla düşen IgG altsınıfı genellikle IgG1’dir. Beraberinde diğer IgG alt sınıflarının konsantrasyonları da düşük bulunabilir.

•    Selektif olarak tek bir IgG alt sınıfı yetersizliği daha çok IgG2 ile ilişkili olarak görülür. Selektif IgG2 yetersizliği olan hastalarda tekrarlayan sinüzit, otit ve pulmoner enfeksiyonlar görülür. Bu hastalarda özellikle Haemophilus influenzae type B ve Streptococcus pneumoniae’nin polisakkarit yapısındaki antijenlerine karşı immün cevapta yetersizlik olur. IgG2 eksikliği tek başına olabildiği gibi, IgA eksikliği veya diğer bazı IgG alt sınıflarının eksikliği ile de birlikte görülebilir.

•    Daha seyrek görülen bir durum olmakla birlikte, IgG4 yetersizliğinin tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu görülme sıklığını 25 kata varan oranda artırabildiği bildirilmektedir.

Numune:

Serum

Referans aralığı: 

%d blogcu bunu beğendi: