İmmunglobulin G (IgG) Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

İmmunglobulin G (IgG) özellikle hümöral immun yetmezliklerin ve monoklonal gammopatilerin  araştırılması sırasında kullanılır.

IgG sınıfı antikorlar, vücutta bulunan immünglobulinlerin % 75 kadarını, serum proteinlerinin % 10-20 kadarını meydana getirir.

Bakteriyel ve viral etkenlere karşı plazma hücreleri tarafından üretilen IgG sınıfı antikorların, vücutta bulunan toplam miktarının % 65 kadarı ekstravasküler geri kalan yaklaşık % 35’lik kısmı intravasküler kompartmanda bulunur.

IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 olarak adlandırılan 4 alt sınıfı vardır.

IgG sınıfı antikorlar, vücudun bakteri, virüs ve toksinlere karşı uzun süreli korunmasını sağlar. Bu nedenle, IgG antikorlarının yetersizliğinde vücudun enfeksiyonlara karşı direncinde azalma meydana gelir.

Klinik açıdan önem taşıyan otoantikorların pek çoğu IgG sınıfı antikorlardan oluşur.

En sık rastlanan multipl miyeloma vakalarının en büyük kısmında IgG sınıfı monoklonal antikor üretimi olur.

IgG konsantrasyonundaki artışın poliklonal mı, yoksa monoklonal mı olduğunun belirlenmesi için birinci aşamada serum protein elektroforezi çalışması yapılmalıdır.

Protein elektroforezinde monoklonal bir üretim olduğunun görülmesi durumunda, üretilen immünglobulin sınıfının kesin olarak belirlenmesi amacıyla immünfiksasyon elektroforezi yapılması gerekir.

Tedavi sırasında immünglobulin konsantrasyonunda meydana gelen azalmanın monoklonal olarak üretilen immünglobulinlerde mi, arka planda yer olan poliklonal immünglobulinlerde mi meydana geldiğini belirlemek amacıyla protein elektroforezinde M pikinin kapladığı alanın izlenmesi önerilir.

Değerlendirme:

Kronik veya tekrarlayan enfeksiyonlarda, kronik karaciğer hastalığında, SLE, romatoid artrit, Sjögren sendromu başta olmak üzere otoimmun hastalıklarda, sarkoidozda, bazı parazitik hastalıklarda serum IgG konsantrasyonunda poliklonal artma olur.

Lenfoid ve nonlenfoid malignitelerde, bazı enfeksiyonlarda ve bazı disgammaglobulinemilerde IgG’de oligoklonal artma görülür.

IgG tipi multipl miyelomada, bazı lenfomalarda, primer sistemik amiloidozisde, önemi bilinmeyen monoklonal gammopatilerde (MGUS) ve diğer bazı malignitelerde IgG’de monoklonal artış görülür.

Wiskott Aldrich sendromu da dahil olmak üzere bazı genetik, konjenital immün yetmezlik hastalıklarında, AIDS gibi sonradan oluşan immün yetmezlik durumlarında ve vücuttan nonselektif protein kaybına neden olan durumlarda serum IgG konsantrasyonu düşük bulunur.

Nörolojik hastalıkların araştırılması sırasında BOS’daki IgG düzeyinin ölçümü yol gösterici olabilir. Multiple skleroz, subakut sklerozan panensefalit ve merkezi sinir sistemi sifilizinde BOS IgG düzeyinde artış görülebilir.

Ancak bu hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapılabilmesi için daha spesifik ilave testlere ihtiyaç duyulur.

Numune:

Serum.

Referans aralığı:

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“6.Hastalık Nedir ?”

“Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Nedir ?”

“Bruselloz Nedir, Peynirle Geçer mi ?”

“Diyabet Belirtileri ve Tedavisi”

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

%d blogcu bunu beğendi: