Kan Alma Tüpleri ve Özellikleri

Laboratuvarlarda çeşitli testler için farklı renk ve özellikteki tüplere kan alınır.

Her test tipi için farklı özellikte tüpler kullanılır.

Bazı testler (örneğin biyokimya ve hormon testleri) katkı içermeyen yani antikoagülansız tüplere alınan kandan çalışılırken, bazıları (örneğin PT, APTT, Sedimantasyon..) antikoagülanlı yani pıhtılaşmayı engelleyici madde içeren tüplerden çalışılır.

Aşağıda hangi tür testin hangi tüplerden çalışıldığını gösteren tablomuzu inceleyebilirsiniz.

 

Burada verilen sonuç verme süreleri ise laboratuvardan laboratuvara göre değişir, ortalama değerlerdir.

Biyokimya Testleri Nelerdir ?

Glukoz
HbAıc
Üre
Ürik Asit
Kreatinin
ALP
LDH
AST
ALT
GGT
Total Bilirubin
Direkt Bilirubin
İndirekt Bilirubin
Total Protein
Albümin
Globulin
Trigliserid
Total Kolesterol
LDL – Kolesterol
HDL – Kolesterol
VLDL – Kolesterol
CK
CK-MB
Amilaz
Lipaz
Asit Fosfataz
Sodyum
Potasyum
Klor
Kalsiyum
Magnezyum
Fosfor
Çinko
Bakır
Kurşun
Seruloplazmin
Demir
Total Demir Bağlama Kapasitesi
Haptoglobulin
Transferrin
Amonyak ve Alfa 1-Antitripsin gibi testler biyokimya testleridir.

Hormon Testleri Nelerdir ?

11-Deoksikortizol
17-OH Progesteron
17-Ketosteoid
ACTH
AFP
Androstenedion
Aldosteron
ADH (Antidiüretik Hormon)
ACE (Angiotensin Converting Hormon)
B-HCG
Beta-2 Mikroglobulin
CEA
CA 15-3
CA 19-9
CA 125
CA 72-4
C-Peptid
DHEAS
Dopamin
E2 (Estradiol)
E3 (Estriol)
Epinefrin
EPO (Eritropoietin)
FSH
Ferritin
Folat
GH (Growth Hormon)
Gastrin
G6PD (Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz)
Homosistein
IgE
IGF-1 (Somatomedin-C)
IGFBP-3
İnsülin
Kalsitonin
Kortizol
LH
Makroprolaktin
NMP-22
Norepinefrin
NSE (Nöron Spesifik Enolaz)
Osteokalsin
PSA, Total
PSA, Serbest
Progesteron
Prolaktin
PTH (Parathormon)
Pürivat Kinaz
Renin
Serotonin (5-HT)
SHBG
Somatomedin C (IGF-1)
Testosteron -Total
Testosteron -Serbest
Tiroglobulin (TG)
Vitamin A (Karoten)
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B6 (Pridoksin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B12 (Kobolamin)
Vitamin C (Askorbik Asit)
Vitamin D3 (25-OH Kolekalsiferol)
Vitamin D3(1,25 – (OH)2 Kolekalsiferol)
Vitamin E (Tokoferol) gibi testler hormon testleridir.

Serolojik Test Nedir ve Nelerdir ?

Seroloji, belirli bir mikroorganizmaya (virüs, bakteri, parazit), yabancı proteinlere veya vücudun kendi proteinlerine (oto-immun hastalıklar) karşı üretilmiş antikorların varlığını veya spesifik antijen proteinlerinin varlığını saptayan bir metodoloji bilimidir.

Serolojik incelemeler genellikle otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarında kullanılırlar.

Serolojik testler için ELISA, Aglütinasyon, Çöktürme, Kompleman Fiksasyon, IFA gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Serolojik test örnekleri aşağıda verilmiştir;

Anti-DNA ase B
Anti-ds DNA
Anti-GAD
Anti-Gliadin IgA
Anti-Gliadin IgG
Anti-HAV IgG
Anti-HAV IgM
Anti-HAV Total
Anti-HBc IgG
Anti-HBc IgM
Anti-HBc Total
Anti-HBe
Anti-HBs
Anti-HCV
Anti-HIV (1+2-p24, combi)
Anti-İnsülin Antikor
Anti-Kardiyolipin IgG
Anti-Kardiyolipin IgM
Anti-Paryetal Hücre Antikor
Anti-Retikulin Antikor
Anti-Sentromer Antikor
Anti-Sperm Antikor
Anti-Trombosit Antikor
AMA
AMA -M2
ANCA (p- c)
ANCA (Profil (PR3, Laktoferrin, MPO, Elastaz, Cathepsin, BPI)
ANA
ASMA
ENA (Profil Geniş )
ASO
CRP
RF
Brucella (Rose – Bengal)
Brucella (Wright)
Brucella (Coombs’lu)
Brucella IgM (2-ME)
C1 Esteraz İnhibitorü
C3
C4
CMV IgG
CMV IgM
CMV Avidite
Chlamydia PCR
Doku Transglutaminaz IgA
Doku Transglutaminaz IgG
EBV IgG Profili (VCA gp125, VCA p19, EBNA-1 , p22 ve EA-D)
EBV IgM Profili (VCA gp125, VCA p19, EBNA-1 , p22 ve EA-D)
Ekinokok IHA
Ekinokok Spesifik IgE
ECP (Eozinofil Katyonik Protein)
Endomysial IgA
Endomysial IgG
Gruber-Widal Salmonella Antikor
HbeAg
HbsAg,
HBV- DNA PCR (Viral yük)
HBV- DNA PCR (Genotip Tayini)
HCV- RNA PCR (Viral yük)
HCV Genotip Tayini
Helicobacter Pylori Antijen (Gaita)
Helicobacter Pylori IgA
Helicobacter Pylori IgG
Helicobacter Pylori Üre Nefes Testi
Heterofil Antikor (Monotest)
HIV-RNA PCR
HIV Proviral DNA
HIV Western Blot
HPV-DNA PCR
HSV Tip 1 IgG
HSV Tip 1 IgM
HSV Tip 2 IgG
HSV Tip 2 IgM
Ig A
Ig D
Ig G
Ig G Sub Class (1,2,3,4)
Ig M
Islet (Adacık Hücre Antikor)
Kabakulak (Mumps) IgG
Kabakulak (Mumps) IgM
Kızamık (Rubeola) IgG
Kızamık (Rubeola) IgM
Kızamıkçık (Rubella) IgG
Kızamıkçık (Rubella) IgM
Kızamıkçık (Rubella) Avidite
LKM-1
Mycoplasma Pnomoni IgG
Mycoplasma Pnomoni IgM
Mycobacterium Tuberculosis PCR
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
RSV IgG
RSV IgM
Toxoplasma IgG
Toxoplasma IgM
Toxoplasma Avidite
Toxoplasma Total Antikor
TPHI (Treponema Pallidum Hemag)
VZV IgG
VZV IgM
VDRL
Weil – Felix testi

“Kan tahlili neden aç karnına yapılır, su içilir mi ?” gibi kan tahlilleri ile ilgili tüm sorularınız için buraya tıklayınız.

 

 

 

Yorum Yaz - Soru Sor