Lipoprotein Elektroforezi Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Lipoprotein Elektroforezi lipit metabolizması bozukluklarının araştırılması sırasında, lipoproteinlerin alt gruplara dağılımının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Günümüzde lipoprotein elektroforezinin klinik önemi ve kullanımı çok azalmıştır.

Değerlendirme:

Tip I hiperlipoproteinemi (açlık şilomikronemisi):

Lipoprotein elektroforezinde aplikasyon noktasında yoğunlaşmış ve çoğunlukla diğer fraksiyonların seçilmesini engelleyecek şekilde yayılmış şilomikron tabakası dikkati çeker.

Numunenin buzdolabında 24 saat bekletilmesi sonucunda, numunenin üzerinde beyaz renkli şilomikron tabakası oluşur.

Total kolesterol değeri normal veya hafif derecede yüksek olduğu halde, trigliserit konsantrasyonu genellikle 1000 mg/dl üzerindedir.

Kolesterol/trigliserit oranı genellikle 1:5 – 1:10 arasında bulunur.

Primer nedeni ailevi lipoprotein lipaz eksikliğidir.

Apolipoprotein CII eksikliğinde de görülür.

Kontrolsüz diyabet, sistemik lupus eritematozus ve disgammaglobulinemiye bağlı olarak da gelişebilir.

Klinik olarak karın ağrısı nöbetleri, pankreatit, erüptif ksantoma, lipemia retinalis gibi tablolara ve hepatosplenomegaliye neden olabilir.

Tip IIa hiperlipoproteinemi (hiperbetalipoproteinemi):

Total kolesterol belirgin şekilde yüksek, trigliserit referans aralık sınırları içindedir.

Primer olarak LDL reseptörlerinde defekte neden olan bir genetik bozukluk sonucunda ortaya çıkar. Familyal hiperkolesterolemi olarak da adlandırılır.

Hipotiroidizm, nefrotik sendrom ve disgammaglobulinemi gibi sebeplere bağlı olarak da gelişebilir.

Klinik olarak prematüre koroner kalp hastalıklarının en önemli sebeplerinden biridir.

Tip IIb hiperlipoproteinemi (hiper beta ve hiper prebeta lipoproteinemi):

Tip IIa’dan farkı total kolesterol yüksekliğine trigliserit yüksekliğinin de eşlik etmesidir.

Trigliserit, VLDL fraksiyonu içinde bulunur.

Sebep olduğu klinik tablolar, Tip IIa gibidir.

Prematüre koroner kalp hastalığına yol açar. Tendon ve tüberoz ksantomalarına ve ksantelazma’ya (corneal arcus) sebep olabilir.

Tip III hiperlipoproteinemi (disbeta lipoproteinemi):

Lipoprotein elektroforezinde beta ve prebeta fraksiyonları birbiri ile birleşmiştir.

Total kolesterol ve trigliserit konsantrasyonlarında beraberce yükseklik görülür.

Primer sebebi, Apo E genindeki bozukluktur.

Genetik nedenin anlaşılması için ApoE gen polimorfizmi araştırması yapılabilir.

Kontrolsüz diyabet, hipotiroidizm, disgammaglobulinemi ve aşırı alkol kullanımı gibi sebeplere bağlı olarak da aynı tablo oluşabilir.

Klinik olarak prematüre vasküler bozukluklara neden olabilir.

Koroner arter hastalığı kadar, serebral ve periferik damar hastalıklarına da yol açabilir.

Ailevi formları tüberoerüptif ksantomalara ve ksantoma striata palmaris’e neden olabilir.

Tip IV hiperlipoproteinemi (hiperprebetalipoproteinemi):

Lipoprotein elektroforezinde pre beta fraksiyonunun yoğunluğu dikkati çeker.

Total kolesterol konsantrasyonu normal veya hafif yüksek bulunurken, trigliserit konsantrasyonunda orta derecede veya belirgin şekilde artma görülür.

Artan trigliserit VLDL fraksiyonu içinde yer aldığından numunenin buzdolabında 24 saat bekletilmesi halinde üzerinde şilomikron tabakası oluşmaz.

Primer olarak genetik bir defekte bağlı olarak gelişir. Bu tablo, kontrolsüz diyabet, nefrotik sendrom, disgammaglobulinemi, kronik böbrek yetmezliği ve alkolizme bağlı olarak da görülebilir.

Klinik olarak, prematüre koroner ve periferik arter hastalığı, glukoz intoleransı, hiperürisemi, hipertansiyon ve şişmanlık gibi durumlarla ilişkilidir.

Nadiren erüptif ksantomalara neden olabilir.

Tip V hiperlipoproteinemi (açlık şilomikronemisi ve hiper beta lipoproteinemi):

Lipoprotein elektroforezinde aplikasyon noktasında şilomikron bandı belirgin ve pre-beta fraksiyonu yoğundur. Total kolesterol ve trigliserit konsantrasyonları beraberce yüksek bulunur.

Primer olarak Apo C-II eksikliğine bağlı olarak gelişir.

Kontrolsüz diyabet, nefrotik sendrom, disgammaglobulinemi ve aşırı alkol kullanımı da benzer tabloya neden olabilir.

Sebep olduğu klinik tablo Tip I hiperlipoproteinemiye benzer.

Ek olarak glukoz intoleransı, hiperürisemi ve prematüre koroner arter hastalığına da neden olabilir.

Numune:

Serum , EDTA’lı plazma .

Numune 12-14 saatlik açlık sonrasında alınmalıdır.

Numune verilmeden önceki 2 hafta boyunca normal bir diyet uygulanmalı, son 24 saat içinde alkol kullanılmamış olmalıdır.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“Bruselloz Nedir, Peynirle Geçer mi ?”

“Diyabet Belirtileri ve Tedavisi”

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

%d blogcu bunu beğendi: