Sm Antikoru (Smith antikoru)

Sm Antikoru (Smith antikoru) veya Anti-Sm testi özellikle ANA pozitif bulunan semptomatik hastalarda, teşhise destek amacıyla kullanılır. Günümüzde bağımsız bir parametre olarak değil, antinükleer antikor profilini oluşturan parametrelerden biri olarak kullanılmaktadır.

Sm antijeni, RNP, SS-A/Ro ve SSB/La klinik açıdan en çok önem taşıyan ribonükleoproteinlerdir. Bunlara ekstrakte edilebilir nükleer antijenler veya kısaca ENA adı verilir. SLE, mixed bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma ve polimiyozit/dermatomiyozit gibi çok önemli sistemik kollajen doku hastalıklarında bu grup antijenlere karşı oluşan antikorlar bulunur.
Test sonucunun yorumu:

Sm antijenlerine yönelik otoantikorların bulunması lupus eritematozusa spesifiktir. Ancak bu antikorlar, hastaların yalnızca %30 kadarında bulunur. Hastalarda, bu antikorların düzeyi, zaman içinde çok fazla değişikliğe uğramaz. Beraberinde genellikle RNP antikorları da bulunur. Diğer kollajen doku hastalıklarında görülme olasılığı düşüktür.

Test neticesinin pozitif bulunması sistemik lupus eritematozus olasılığını destekleyen bir bulgu olarak kabul edilir. Ancak spesifitesi yüksek olmadığından sonucun negatif bulunması, sistemik lupus eritematozus olasılığını ekarte ettirmez.

Numune: Serum

Referans değer: Negatif.

%d blogcu bunu beğendi: