21. Gün Combo Testi Güvenilirliği Nedir ?

21.gün Combo Testi diye geçen test aslında 4.jenerasyon EIA (Enzim İmmünoassay) testidir ve hem HIV virüsüne karşı oluşan antikorların, hem de p24 antijeninin varlığını araştırır.

21.gün Combo Testi, Combi Test, Duo Test, 4.Jenerasyon HIV Combo Test, p24 Testi gibi değişik adlarla anılır.

Peki bu test ne kadar güvenilir ve ne zaman yapılmalı ?.

 

21.gün Combo Testi (p24 Testi) Nedir ?

HIV1 ve HIV2 virüslerine karşı oluşan antikorlarına ve virüsün üzerinde bulunan p24 antijenine aynı anda bakan bir testtir.

p24 antijeni HIV virüsünün çekirdeğinin çoğunu oluşturan viral bir proteindir.

P24 antijeni virüsü kapmadan sonraki ilk birkaç hafta içinde yüksektir; Bu nedenle p24 antijeni testi, antikor seviyelerinin düşük olduğu çok erken dönemde enfeksiyonun teşhisinde oldukça yararlıdır.

 

 

 

21.gün Combo Testi (p24 Testi) Ne Zaman Yapılmalı ?

p24 antijeni HIV ile temastan yaklaşık 10-14 gün sonra saptanabilirse de 3-4 haftada en yüksek seviyelere çıkar. Dolayısıyla testi en erken 3. haftada (21-25.gün) yapmak daha uygundur.

p24 antijeni, antikor üretiminin başlamasıyla birlikte ölçülemeyecek düzeye iner. Yaklaşık olarak 5-6 hafta sonra kanda p24 antijeni saptanamaz.

Dolayısıyla HIV ile temastan 40-50 gün sonra p24 testi yaptırmanıza gerek yok, çünkü kanda p24 antijeni artık yoktur, 3. veya 4.jenerasyon test olması yeterli.

Günümüzde yeterince sensitif yani duyarlı olmaması sebebiyle, tek başına p24 testi zaten tavsiye edilmemektedir.

 

3. ve 4.Jenerasyon HIV Testleri Ne Demek, Ne Kadar Güvenilir ?

4. jenerasyon HIV Testleri (p24 antijen/antikor, Combo Test) virüsle temastan sonraki 21.günde enfeksiyonların % 95‘ini, 28. günde ise % 98‘ini tespit eder.

3.ayda ise enfeksiyonların % 99.99‘undan fazlasını saptar.

3. jenerasyon HIV Testleri (antikor) ise HIV’e karşı oluşan antikorları arar, bu testlerde p24 gibi antijenler yoktur. Pozitiflik varsa saptanması için en erken 2-3 ay sonra test yapılmalıdır.

Özetle;

4. jenerasyon Combo Test virüsü kapmadan 3-4 hafta sonra bile pozitif olabilirken, yani daha erken saptama şansı verirken,

3. jenerasyon Testler ise en az 2-3 ay geçmeden pozitif olmazlar, yani daha geç saptarlar.

“The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” komitesi ki Enfeksiyon hastalıkları konusunda Dünya’da otör bir kuruluştur, en son rehberinde 4. jenerasyon HIV Testlerinin (p24 antijen/antikor, Combo Test) 21.günde yapılabileceğini ama 28.gün, daha da iyisi 3.ay da tekrar yapılmasını ve negatifliğin teyid edilmesini önermektedir.

HIV Şüphesinde Ne Yapayım ?

Özetle “Ben ne zaman ve hangi testi yaptırayım ?” diyorsunuz haklı olarak. Zaten tek başına p24 antijeni bakan laboratuvar çok azdır, hemen hemen her laboratuvarda 4.jenerasyon test kullanılıyor.

28. gün Combo Test yaptırın, sonuç negatifse ciddi oranda rahatlayabilirsiniz (% 98 civarı doğruluk payı).

3.ayda son kez yine Combo Test yaptırın, bu da negatifse daha test yaptırmanıza gerek yok (% 99.9 civarı doğruluk payı).

Aşağıda sayacağım durumları olan kişilerde ise ekstra olarak 6.ayda da bir test tekrarı önerilir;

Bu kişiler;

1-Kemoterapi alanlar

2-Hepatit C için tedavi alanlar

3- PrEP veya PEP tedavisi alanlar veya

4- Aynı anda İmmün yetmezlik sendromları olanlar (crohn hastalığı gibi)

 

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !