ACE Testi Neden İstenir ?

ACE (Angiotensin Converting Enzyme), Türkçesi “Anjiotensin Dönüştürücü Enzim”, özellikle Tüberküloz ve Sarkoidoz hastalığında tanı ve tedavi takibinde istenen bir testtir.

ACE damar duvarındaki endotel hücrelerinden salgılanır.

Angiotensin I’i II’ye çevirir.

Vücutta yaygın olarak dağılır ama en fazla Akciğer’de bulunur.

ACE Testi Neden İstenir ?

Granülom dokularından fazlaca salgılanır (özellikle Sarkoidoz, Lepra, Histoplazmoz, Tüberküloz).

Berilyozis, Asbestoz ve Silikozis’e uzun süre maruziyete bağlı akciğer hastalıklarında da artar.

 

 

ACE Düşüklüğü Nedenleri :

ACE inhibitörü kullanma

Hemoliz ve Hiperlipidemi varlığında

KOAH

Kistik Fibrozis

Amfizem

Akciğer Kanseri

Starvasyon (aç kalma, bir süre besin alamama)

Steroid Tedavilerinde seviyesi düşük bulunur.

ACE Yüksekliği Nedenleri :

Tüberküloz

Sarkoidoz

Aktif Sarkoidoz’da % 50-80 artmış bulunur. Hastalığın şiddeti ile orantılı azalıp artar. Normal ACE değerleri Sarkoidoz’u ekarte etmez.

HIV

Histoplazma

Diyabet

Hipertroidizm

Lenfoma

Alkolik Siroz

Gaucher Hastalığı

Akut ve Kronik Bronşit

Romatoid Artrit

Servikal Adenit

Konnektif Doku Hastalıkları

Lepra’da görülür.  

Numune :

Serum.

Bu test en fazla Tüberküloz ve Sarkoidoz tanısında ve tedaviyi takipte istenir. Hasta hazırlığı yoktur, serumdan çalışılır.

ACE inhibitörü Antihipertansif ilaçlar (Kaptoril, Kapril ve Lopril, vs.) örnek alımından önceki 12 saat içinde alınmamalıdır.

Referans Aralıklar :

Ortalama 12 – 40 U/L.