ACE Testi Nedir, Ne Zaman ve Nasıl Yapılır ?

ACE testi genellikle Sarkoidoz hastalığının teşhisinde, benzer şikâyetlere neden olan hastalıkların ayırıcı tanısında ve Sarkoidoz tedavisine alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Tüberküloz‘da da belirgin artar.

ACE Testi Nedir ?

Endotel hücrelerinden salgılanır. Angiotensin I’i II’ye çevirir.

Vücutta yaygın ama en fazla Akciğer’de bulunur.

Granülom dokularından fazlaca salgılanır (özellikle Sarkoidoz, Lepra, Histoplazmoz, Tüberküloz).

Berilyozis, Asbestoz ve Silikozis’e uzun süre maruziyete bağlı Akciğer hastalıklarında da artar.

Aktif Sarkoidoz’da % 50-80 artmış bulunur.

Hastalığın şiddeti ile orantılı azalıp artar. Normal ACE değerleri Sarkoidoz’u ekarte etmez.

ACE Yüksekliği Nedenleri ;

Sarkoidoz

HIV

Histoplazmoz

Diyabet

Hipertiroidizm

Lenfoma

Alkolik Siroz

Gaucher hastalığı

Tüberküloz

Berilyozis

Asbestoz

Silikozis

Akut ve Kronik Bronşit

Romatoid Artrit

Servikal Adenit

Konnektif doku hastalıkları

Lepra‘ da artar.

ACE Düşüklüğü Nedenleri ;

ACE inhibitörü kullananlar

Hemoliz ve Hiperlipidemi varlığı

KOAH

Kistik Fibrozis

Amfizem

Akciğer kanseri

Starvasyon (aç kalma, bir süre besin alamama)

Steroid tedavilerinde test düşük bulunur

ACE Testi Ne Zaman Yapılır ?

Özellikle Sarkoidoz ve Tüberküloz şüphesinde tanıya yardımcı olarak istenir.

ACE Testi Nasıl Yapılır ?

Serum veya Heparinli plazma (yeşil kapaklı tüp).

Beyin Omurilik sıvısı ve Bronkoalveolar sıvı için jelsiz, düz tüp (kırmızı kapaklı tüp) kullanılmalıdır.

EDTA, ACE’yi inhibe ettiğinden EDTA’lı tüpe alınmış numuneler kullanılamaz.

ACE inhibitörü Antihipertansif ilaçlar (Kaptoril, Kapril ve Lopril, vs.) örnek alımından önceki 12 saat içinde alınmamalıdır.

Referans Aralığı :

8 – 52 U/L.

Verilen referans aralık yetişkinler için geçerlidir.

20 yaş altındaki kişilerde daha yüksek değerlerde bulunabilir.