AchR (Asetilkolin Reseptör Antikoru) Testi Nedir, Referans Aralığı ve Pozitifliği

Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR-Antikoru) başlıca olarak Myastenia Gravis hastalığının teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Myastenia Gravis, çabuk yorulma, Kas güçsüzlüğü, Ptozis yani göz kapaklarında düşme, Diplopi yani çift görme, çiğneme ve yutma zorluğu gibi şikâyetlere sebep olabilen, Nöromüsküler ileti bozukluğundan kaynaklanan Otoimmün bir hastalıktır.

Myastenia Gravis’te sorun, çoğunlukla İskelet kasının postsinaptik membranında bulunan Asetilkolin reseptörlerini kaplayan, bozan veya inhibe eden otoantikorların mevcut oluşudur. Bu antikorların en tipiği ise Asetilkolin Reseptör Antikoru‘dur.

Çoğunlukla şikâyetlerin hepsi bir arada bulunmaz. Kas güçsüzlüğü ve yorgunluk, generalize olabileceği gibi bölgesel de olabilir. Örneğin yalnızca birkaç kas grubunda veya yalnızca göz çevresinde görülebilir.

Şikâyetlerin şiddeti gün içerisinde veya günler arasında farklılık gösterebilir.

Bazen haftalarca süren yorgunluk veya iyilik dönemleri yaşanabilir.

Refleksler normaldir, his değişikliği yoktur.

Şikâyetlerin dinlenme ve Kolinesteraz İnhibitörü ilaçlarla ortadan kalkması hastalığın tipik bir özelliğidir.

Bir Kolinesteraz İnhibitörü olan Edrofonyum’un intravenöz enjeksiyonuyla güçsüzlük ve yorgunluğun çok kısa bir zaman içinde, kısa süreli olarak ortadan kalkması, teşhisi destekleyen bir bulgu olarak kabul edilir.

Ancak kesin tanı için özellikle Tek Lif EMG ve Asetilkolin Reseptör Antikoru testlerine de ihtiyaç duyulur. Son yıllarda Anti-Musk testi de tanıda kullanılmaktadır.

“Myastenia Gravis” ile ilgili ayrıntılı bilgi isterseniz buraya tıklayın.

Değerlendirme :

Hastalığa özgü şikâyetleri sergileyen kişilerde, Asetilkolin reseptörlerine yönelik antikorların belirlenmesi otoimmün Myastenia Gravis hastalığı olasılığını destekler.

Generalize Myastenia Gravis tablosu sergileyen hastaların % 90, Oküler Myastenia Gravis hastaların % 71’inde antikor pozitif bulunur.

Yalnızca Oküler bulguları olan hastalarda antikor titresi daha düşük bulunur. Doğumsal Miyastenia Gravis vakalarında ise bu antikor bulunmaz.

Hastalığın remisyonunun ve immünosüpressif tedavinin takibinde de değerlidir. Fakat tek bir defa yapılan analiz sonucu, hastalığın şiddetinin değerlendirilmesi açısından fazla bir değer taşımaz.

Paraneoplastik Otoimmun Nörolojik Hastalıklar ve Lambert-Eaton Myastenik Sendromu’nda da Asetilkolin Reseptör Antikorları’na % 10-15 gibi oldukça yüksek oranda rastlanır.

Ayrıca Timoma, Amiyotrofik Lateral Skleroz ve Otoimmün Karaciğer Hastalıkları’nda da Asetilkolin Reseptör Antikorları bulunabilir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

0 – 0.50 nmol/L.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: