Adenovirüs Antikoru IgG ve IgM Testi Nedir, Pozitif Ne Demek ?

Adenovirüs Antikoru IgG ve IgM Testi  özellikle ishalli çocuklarda istenen testlerdir.

Enterik Adenovirüs olarak da bilinen tip 40 ve 41 Adenovirüsler solunum sistemi enfeksiyonu ve Konjonktivit ile birlikte Gastroenterit tablosuna da sebep olabilir.

Bulaşma fekal-oral yolla olur.

Adenovirüsler, çocukluk çağında İshale en sık sebep olan Enterovirüs sıralamasında Rotavirüslerden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Bu virüsler, Dünya’nın her yerinde ve her mevsimde hastalık yapabilmektedir.

En sık olarak 2 yaş altı çocukları etkilemekle birlikte, her yaşta hastalığa neden olabilirler. İshal yanında Mezanterik Adenite de yol açabilirler.

Adenovirüs Antikoru IgG ve IgM Testi Nedir ?

Kanda bu virüse karşı oluşmuş antikorları saptayan testtir.

Adenovirüs Antikoru IgG ve IgM Pozitif Ne Demek ?

Test sonucunun pozitif bulunması, ishal tablosunun etkeninin Adenovirüs olduğunu gösterir.

Adenovirüslerin neden olduğu ishal, genellikle 4-9 günlük bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. Şikâyetler yaklaşık olarak 7-14 gün boyunca devam eder.

İshalin yanında çoğunlukla kusma ve ateş de görülür.

Adenovirüslerin sebep olduğu Gastroenteritler, bazen çok ağır bir ishal tablosu meydana getirerek Bağırsak İnvajinasyonuna (İntussusepsiyon) yol açabilir.

Adenovirüslerin neden olduğu ishallerin spesifik bir tedavisi yoktur.

Kayıpları karşılamaya yönelik destekleyici ve şikâyetleri gidermeye yönelik semptomatik bir tedavi uygulanır.

Numune:

En az 2 gram kadar dışkı.

Hemen analiz edilecekse taze olarak laboratuvara ulaştırılır. Hemen analiz edilemeyecekse dondurularak muhafaza edilmelidir.

Referans Değer:

Negatif.