Adenozin Deaminaz Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Adenozin Deaminaz testi başlıca Ağır Kombine İmmün Yetmezlik ve Tüberküloz enfeksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

Özellikle Plevral, Abdominal, Perikardiyal sıvıların oluşma sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, bu sıvılarda aktivitesi yüksek bulunur.

Ancak ;

Lenfoma

SLE ve

Adenokanserler’e bağlı efüzyonlarda da ADA aktivitesinin yüksek bulunabilmesi, testin Tüberküloz’a olan spesifitesini düşürmektedir.

ADA Nedir ?

Adenozin Deaminaz hemen her hücrede olmak üzere başlıca Eritrositler, Lökositler, Akciğer, Karaciğer, Mide, Genitoüriner sistem ve Serum’da bulunan ve asıl görevi İmmün sistemin sağlıklı kalması olan bir enzimdir.

Dokularda Nükleik Asit Turnover’ı ve Adenozin’in İnozin’e yıkılmasında rol alır.

Aktivitesi için Çinko gereklidir.

ADA Yüksekliği Nedenleri :

Tüberküloz

Lenfoma

SLE

Akciğer Adenokanseri

Hepatit

Siroz

Hemakromatozis

Neoplazma bağlı Obstrüktif Sarılık

Prostat Kanseri

Mesane Kanseri

Hemolitik Anemi

Romatizmal Ateş

Tifo

Gut

Talassemi Major

Myeloid Lösemi

Otoimmun Hastalıklar

Enfeksiyoz Mononükleoz ve

Kalp Yetmezliği’nde artar.

Tüberküloz olgularında seviyesi diğer respiratuar hastalıklardan çok daha yüksektir. Plevral sıvıda yüksek ADA seviyeleri genellikle Tüberküloz Plörit tanısı için istenir.

Aşırı ADA aktivitesinde Hemolitik Anemi olurken, düşüklüğü de Adenozin ve sonrasında S-Adenozilhomosistein birikmesi sonucu T ve B Lenfositlerin olgunlaşmasını engeller.

ADA Düşüklüğünde Ne Olur ?

Ağır Kombine İmmün Yetmezlik (genetik nedenlere bağlı ortaya çıkabilen, T ve B Lenfosit fonksiyonlarında bozuklukla karakterize bir primer immün yetmezlik hastalığı) X’e bağlı ya da Otozomal Resesif geçiş gösterebilir.

Ortalama olarak 1/50.000- 100.000 canlı doğumda bir görülür. Hastaların çoğu sürekli enfeksiyon geçirmekten doğumdan sonra ilk 1 yılda ölür.

Ağır Kombine İmmun Yetersizlik hastalığında % 25-50 oranında ADA enzimi ile ilgili bir defekt bulunur.

Numune :

Serum.

Serum Buzdolabında muhafaza edilmeli ve soğuk zincirle plastik tüplerde gönderilmelidir.

Referans Değerler :

Serum: 5-20 U/L

Vücut sıvılarında: 0-40 U/L