Adenozin Deaminaz Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Adenozin Deaminaz testi başlıca tüberküloz enfeksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

Özellikle plevral, abdominal, perikardiyal sıvıların oluşma sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, bu sıvılarda aktivitesi yüksek bulunur.

Ancak lenfoma, SLE ve adenokanserlere bağlı efüzyonlarda da ADA aktivitesinin yüksek bulunabilmesi, testin tüberküloza olan spesifitesini düşürmektedir.

ADA ayrıca  hepatit, siroz, hemakromatozis, neoplazma bağlı obstrüktif sarılık, prostat ve mesane kanserleri, hemolitik anemi, romatizmal ateş, tifo, gut, talassemi major, myeloid lösemi,  otoimmun hastalıklar, enfeksiyoz mononükleoz ve kalp yetmezliğinde de artar.

Adenozin deaminaz hemen her hücrede olmak üzere başlıca eritrositler, lökositler, akciğer, karaciğer, mide, genitoüriner sistem ve serumda bulunan ve asıl görevi immün sistemin sağlıklı kalması olan bir enzimdir.

Dokularda nükleik asit turnover’ı ve adenozin’in inozine yıkılmasında rol alır. Aktivitesi için çinko gereklidir.

Tüberküloz olgularında seviyesi diğer respiratuar hastalıklardan çok daha yüksektir. Plevral sıvıda yüksek ADA seviyeleri genellikle tüberküloz plörit tanısı için istenir.

Aşırı ADA aktivitesinde hemolitik anemi olurken, düşüklüğü de adenozin ve sonrasında S-adenozilhomosistein birikmesi sonucu T ve B lenfositlerin olgunlaşmasını engeller.

Ağır kombine immün yetmezlik (genetik nedenlere bağlı ortaya çıkabilen, T ve B lenfosit fonksiyonlarında bozuklukla karakterize bir primer immün yetmezlik hastalığıdır.

X’e bağlı ya da otozomal resesif geçiş gösterebilir. Ortalama olarak 1/50.000- 100.000 canlı doğumda bir görülür. Hastaların çoğu sürekli enfeksiyon geçirmekten doğumdan sonra ilk 1 yılda ölür.

Ağır kombine immun yetersizlik hastalığında %25-50 oranında ADA enzimi ile ilgili bir defekt bulunur.

Numune :

Serum.  Serum buzdolabında muhafaza edilmeli ve soğuk zincirle plastik tüplerde gönderilmelidir.

Referans Değerler:

Serum: 5-20 U/L Vücut sıvılarında: 0-40 U/L

Adenozin Deaminaz Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: