Aktive Protein C Rezistansı Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Aktive Protein C Rezistansı testi Tromboemboli eğilimi bulunduğu düşünülen kişilerde, sebebin Faktör V’de bulunan bir yapısal bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılması amacıyla istenir.

Her türlü venöz tromboemboli sorunu ile karşı karşıya kalanlarda, özellikle 2. ve 3. trimestrlerde tekrarlayan düşük sorunu yaşayanlarda, FV Leiden Mutasyonu araştırmasından önce, tarama amacıyla bu test talep edilebilir.

Aktive Protein C Rezistansı Testi Nedir ?

Doğal bir antikoagülan olan Protein C’nin antikoagülan fonksiyonu, endotel hücre membranında Trombin ve Trombomodülin ile bağlanmasıyla başlar.

Böylece aktif formuna geçen Protein C, aktif haldeki FV ve FVIII’i inaktive ederek koagülasyon şelalesinin kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlar.

Faktör V’in amino asit dizilimini bir noktada değişikliğe uğratan FV Leiden Mutasyonu, Aktive Protein C’nin bu etkisini engelleyerek FVa’nın normalden daha uzun süre aktivitesini muhafaza etmesine, dolayısıyla Protein C’nin koagülasyon mekanizmasını frenleyici etkisini gösterememesine neden olur.

Aktive Protein C Rezistansı Testi Neden Yapılır ?

Tekrarlayan derin ven trombozu veya Faktör V leiden mutasyonu şüphesinde istenebilir.

Venöz Tromboembolizm vakalarının % 12-52 kadarında APC rezistansı bulunduğu, bu vakaların % 90 kadarında Faktör V Leiden Mutasyonu bulunduğu bildirilmektedir.

Bu mutasyon, FV proteininin 506 pozisyonuna glutamin yerine arginin’in girmesine neden olur.

Venöz Tromboembolizm sıklığı, Faktör V Leiden Mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan bireylerde 8 kat, homozigot bireylerde ise 80 kat artar.

Bu mutasyonu taşıyan bireylerde Venöz Tromboembolizm gelişme olasılığını diğer genetik ve çevresel risk faktörleri de etkiler.

Örneğin, Oral Kontraseptif kullanmayan heterozigotlarda risk 8 kat arttığı halde, Oral Kontraseptif kullanımı bu olasılığı 30 kata kadar yükseltir.

Gebelik ve doğum da bu riski benzer şekilde yükseltir.

Toplumdan topluma farklılıklar görülmekle birlikte, bu mutasyonun en sık rastlanan genetik defektlerden biri olduğu düşünülmekte ve bazı toplumlarda bu mutasyona % 2’ye varan oranda rastlanabildiği bildirilmektedir.

Numune:

Sitratlı Plazma (mavi kapaklı tüp).

Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda muhafaza edilmelidir.

Numunenin alınması sırasında damarın travmatize edilmemesine özen gösterilmesi gerekir.

Tüp içine alınan kan miktarı, tüp üzerinde belirtilen miktardan az veya fazla olmamalıdır.

Referans Aralığı:

APC rezistansı normalized ratio : 0.69-1.56