Akut Apandisit Nedir, Belirtileri, Ameliyatı ve Tedavisi ?

Apandisit, Karın sağ alt tarafında Kolon’dan çıkıntı yapan parmak şeklindeki bir kese olan Apandis’in bir inflamasyonudur.

Apandisit, sağ alt Karın bölgesinde ağrıya neden olur. Bununla birlikte, çoğu insanda ağrı Göbek çevresinde başlar ve sonra hareket eder.

Enflamasyon kötüleştikçe, Apandisit ağrısı tipik olarak artar ve sonunda şiddetlenir.

Herkeste Apandisit gelişebilirse de, çoğunlukla 10-30 yaş arasındaki insanlarda görülür. Standart tedavi Apendiksin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Apandisit Nedir ?

Karnın sağ alt bölümünde Apandis (Appendiks) denen Kalın bağırsağın uzantısı bulunur. Solucan şeklinde ve hareket kabiliyeti olan Kör bağırsak diye bilinen bir kısımdır.

Anne karnında iken vücudun savunma hücrelerinin olgunlaştığı bir dokudur. Doğumdan sonra bu fonksiyonunu Dalağa devreder.

Fakat özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında eski görevini hatırlayıp şişmeye başlar. Bu şişme ileri seviyeye ulaşırsa iltihaplanır ve Apandisit rahatsızlığı gelişir.

Daha az olarakta dışkı, Safra taşı, Tümör ya da Bağırsak Kurduyla tıkanması sonucu da iltihaplanabilir.

Apandisin iltihaplanması sonucu yırtılıp karın bölgesinde yayılmasıyla, ciddi problemler ortaya çıkar.

Tedavi edilmediğinde tehlikeli bir hastalık olan Apandisit, Karın zarının iltihaplanmasına yol açabilir.

Apandisit Kimlerde Sık Görülür ?

Araştırmalar insanların yaklaşık % 10’unun hayatının bir döneminde Apandisit’e yakalandığını göstermiştir.

Bu hastalığın ortaya çıkmadığı yaş yoktur. 2 yaşından küçük çocuklarda görülme ihtimali nadirdir.

Bu yaştan sonra görülme sıklığı artar ve en çok genç yetişkinlerde, 20 yaşından sonra görülmeye başlar. Bu dönemden sonra en sık yaşlılık döneminde ortaya çıkar.

Erkekler, Apandisite, kadınlara oranla 1.5 daha fazla yakalanır. Fakat çocukluk döneminde, hem kızlarda hem de erkeklerde görülme ihtimali eşittir.

Apandisit Neden Olur ?

Apandis; içi boş, kanal şeklinde dar bir yapıdır. Burada bir çok mikroorganizma yaşar.

Bu mikroorganizmalar, Bağırsakta da yaşayan mikroplardır. Apandisin iç boşluğu daha önce anlatılan sebeplerle tıkandığında, Kalın bağırsakla bağlantısı zayıflar.

Böylece mikroplar hastalık yapıcı özellik kazanırlar. Böylece burada iltihap oluşmaya başlar.

Hem mikropların birikmesi, hem de iltihap oluşması Apandiste basıncın artmasına yol açar ve çürüme başlar. En sonunda Apandis patlar.

Apandisit Belirtileri ve Tipleri Nelerdir ?

İki tip Apandisit vardır.

Bunlardan birincisi Akut Apandisit’tir.

Belirtileri şiddetli seyreder ve acil ameliyat olmayı gerektirir.

Mukuslu, irinli ve kangrenli olmak üzere üç tipi vardır.

Mukuslu Apandisitte iltihap artmıştır ve Apandis büyümüştür. En çok karşılaşılan tiptir. Tedavi edilmezse irinli apandisit oluşur.

İrinli Apandisit, apseye neden olur ve Bağırsağın diğer bölümlerine yayılabilir. Ülserleşmesi sonucunda karın zarı iltihabı meydana gelir.

Kangrenli Akut Apandisitte, kanın pıhtılaşması sonucu, Apandise gelen kan miktarında azalma vardır. Sonuçta doku ölümü gerçekleşir ve Apandis kopar. Yayılması sonucu daha ağır bir karın zarı iltihabı gerçekleşir.

Akut Apandisitin ilk belirtisi karında şişkinlik’dir.Fakat en önemli belirtisi, karın ağrısı’dır.

Bu ağrı Göbek çevresinde, yavaş yavaş artan bir şiddette karnın sağ alt tarafına yayılan künt tarzda bir ağrıdır. Yaklaşık 4-5 saat sürer ve bu süre içinde şiddeti azalır ya da artar.

Bu ağrı, Kasık bölgesinde, Sırtta ya da Genital bölgede hissedilebilir.

Ayrıca bir çok olguda iştahsızlık, bulantı, kusma meydana gelebilir.

Ateş hafif yükselmiştir.

İshal ya da kabızlık görülebilir.

Hastanın rengi solmuştur ve nabız yükselmiştir.

Kronik Apandisit, Akut Apandisite göre daha hafif seyreder. Daha çok Barsak tıkanması ile ilgili şikayetler ortaya çıkar.

Şişkinlik, kabızlık ve sonrasında birkaç kez sulu ishal gibi tuvalete çıkma ortaya çıkar.

Bu şişkinliğe ara ara gelen karın ağrısı eşlik eder.

Ağrı şiddetlenmezse acil ameliyat gerekmeyebilir.Ama hastaların büyük çoğunluğu ameliyat olmaktadır.

Apandisit Nasıl Seyreder ?

Hastalığın tedavi edilmediği durumlarda, belirtiler genelde şiddetlenmekle beraber çok az bir hastada ise şikayetler azalır ve kronikleşir.

Şiddetlendiği durumlarda, Karnın sağ alt bölümünde dokunulduğunda hissedilebilen bir şişlik, kitle vardır.

Ayrıca Apandisitin şiddetlendiği durumda ortaya çıkabilecek bir diğer tehlike karın zarının iltihaplanmasıdır (Peritonit). Acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Ateş çok yükselmiştir ve karın ağrısı çok şiddetlidir. Hastanın rengi sararmıştır ve kusma görülür.

Ölüme yol açabilir.

Apandisit Tanısı Nasıl Konur ?

Apandisitin tanısını koymak zor olabilir. Çünkü hastalığın belirtileri bir çok hastalıkta da vardır.

Özellikle Apandisitin yerinin değişken olması tanıyı iyice güçleştirir.

Doktor muayenesinde hastanın hareket etmekten çekinmesi, hareket sırasında ağrının artması Apandisit şüphesini arttırır.

Apandisit Belirtileri Şunlardır :

Alt Karın sağ tarafında başlayan ani ağrı

Göbeğin çevresinde başlayan ve genellikle sağ alt sağ Karına dönen ani ağrı

Öksürürken, yürürken veya diğer sarsıntı hareketleri yaparken ağrı azalır

Mide bulantısı ve Kusma

İştah kaybı

Hastalık ilerledikçe kötüleşebilen düşük dereceli ateş

Kabızlık veya İshal

Karın şişkinliği

Ağrının yeri, yaşa bağlı olarak değişebilir. Hamileyken ağrı üst karından geliyormuş gibi görünebilir, çünkü Apandis Gebelik sırasında daha yüksektir.

Ağrıyı değerlendirmek için Fizik muayene :

Ağrılı bölgeye hafif baskı uygulanır. Basınç aniden serbest bırakıldığında, Apandisit ağrısı genellikle daha da kötüleşir.

Kan Testi :

Genellikle Lökositoz olur.

İdrar Tahlili :

Üriner sistem enfeksiyonu veya Böbrek taşının ağrıya neden olmadığından emin olmak için istenir.

Görüntüleme Testleri :

Abdominal Röntgen, Karın ultrasonu veya Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması.

Yapılan Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografi ile Apandisin yapısı hakkında bilgi elde edilir.

Ayırıcı tanı için, diğer çevre organların da incelenmesi gereklidir.

Apandisit Tedavi Nasıldır ?

İlaçla yapılan tedavi, antibiyotiklerin kullanılması, hastalığın iyileşmesini sağlamaz. Apandis, antibiyotiğin zor ulaşabileceği bir yerdedir. Kesin tedavi için ameliyat şarttır.

Apandisit tedavisinde genellikle inflamatuar Apendiksi çıkarmak için ameliyat gerekir. Ameliyattan önce, enfeksiyonu önlemek için bir miktar antibiyotik verilebilir.

Apendektomi, yaklaşık 5 ila 10 santimetre uzunluğundaki bir karın kesiği (Laparotomi) kullanılarak açık cerrahi olarak yapılabilir.

Bazı durumlarda ise Ameliyat birkaç küçük Karın kesesinden geçirilebilir (Laparoskopik cerrahi).

Apandisit, tehlikeli bir hastalık olduğundan ve ölüme yol açtığından, hasta hemen ameliyat edilmelidir.

Hastalığın belirtilerinin ağırlaşmasını beklemeden yapılan bu uygulama, tanının yanlış konmasına neden olabilir.

Hastalığın şiddetlendiği ve karın zarı iltihabına neden olduğu durumlarda ise öncelikle hastanın genel sağlık durumu kontrol altına alınmalıdır.

Fakat çocuklarda böyle bir durum söz konusu ise ameliyat edilmesi gerekir.

Bazen Apandis bir zarla çevrilir ve iltihap karın içine yayılmaz. Bu durumda hemen ameliyat yapılmaz.

Hastanede gözetim altında tutulan hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. Durum düzeltilemezse hasta, ameliyata alınır.

Apandisiti olan kişilerin kendi başlarına ağrı kesici kullanmamaları gerekir. Tedavi sonucunda ağrıları geçmeyen kişilerin Doktora tekrar başvurmaları gerekir. Çünkü başka hastalıklar da varolabilir.