Akut Lenfositik Lösemi Nedir, Çeşitleri, Belirtileri ve Tedavisi ?

Akut Lenfositik Lösemi (ALL) Kan ve Kemik iliğinin (Kan hücrelerinin yapıldığı Kemikler içindeki süngerimsi doku) bir Kanser türüdür.

Akut Lenfositik Lösemi’de “Akut” kelimesi, hastalığın hızlı ilerlediği ve olgunlaşmamış Kan hücreleri oluşturduğu gerçeğinden gelir.

Akut Lenfositik Lösemi’de “Lenfositik” kelimesi, ALL’in etkilediği Lenfositler olarak adlandırılan Beyaz Kan hücrelerini ifade eder.

Akut Lenfositik Lösemi Nedir ?

Akut Lenfositik Lösemi “Akut Lenfoblastik Lösemi” olarak da bilinir.

Çocuklarda en sık görülen Kanser türüdür ve tedaviler iyi bir tedavi şansı verir.

Akut Lenfositik Lösemi, yetişkinlerde de ortaya çıkabilir, ancak tedavi şansı büyük oranda azalır.

Akut Lenfositik Lösemi Çeşitleri Nelerdir ?

ALL hastalığının farklı şekilleri vardır.

B-ALL B-lenfositler‎in ön hücrelerinden, T-ALL şekli ise T-lenfositler‎in ön basamaklarından kaynaklanır.

ALL alt şekilleri :

Pro-B-ALL 
Common ALL
Pre-B-ALL
Olgun B-ALL
Pro-T-ALL
Pre-T-ALL
Kortikal (intermedier) T-ALL
Olgun T-ALL

Bunlar hastalık gelişmesi ve iyileşme beklentisi bakımından, kısmen birbirinden farklılar gösterirler. 

Akut Lenfositik Lösemi Belirtileri Nelerdir ?

Diş Eti kanaması

Kemik ağrısı

Ateş

Sık enfeksiyonlar

Sık veya şiddetli Burun kanaması

Boyun, Koltuk altı, Karın veya Kasık içinde şişmiş Lenf düğümleri

Soluk cilt

Nefes darlığı

Zayıflık

Yorgunluk veya genel bir enerji azalması

Akut Lenfositik Lösemi Tanısı Nasıl Konur ?

Kan Testleri

Artan Lenfoblast’ların Kemik iliğinde kan yapımını engeller ve Anemi olur, Eritrosit sayısı düşer.

Trombosit (Platelet) sayısında yetersizliğe bağlı olarak, ciltte morluk oluşması, toplu iğne başı büyüklüğünde kırmızı yaygın döküntüler, Burun ve Diş eti kanamaları görülür.

Kanda bol miktarda Lenfoblast mevcuttur.

Kemik İliği Testi

Kemik iliği aspirasyonunda Kalça Kemiğinden bir örnek çıkarmak için bir iğne kullanılır. Örnek, Lösemi hücrelerini test etmek için bir laboratuvara gönderilir.

Bol miktarda Lenfoblast görülür.

Görüntüleme Testleri

X-ray, Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması veya Ultrasonografi taraması gibi görüntüleme testleri, kanserin Beyne ve Omuriliğe veya vücudun diğer bölümlerine yayılıp yayılmadığının belirlenmesine yardımcı olabilir.

BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) Testi

BOS örneği, Kanserli hücrelerin Omurilik sıvısına yayılıp yayılmadığını görmek için test edilir.

Akut Lenfositik Lösemi Tedavisi Nasıldır ?

Duruma bağlı olarak, Akut Lenfositik Lösemi için tedavi safhaları 2 -3 yıl arasında değişebilir.

Kemoterapi

Kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanan Kemoterapi, tipik olarak ALL’li çocuklar ve yetişkinler için bir indüksiyon terapisi olarak kullanılır.

Hedefli İlaç Terapisi

Hedeflenen ilaçlar, Kanser hücrelerinde büyümekte ve gelişmelerine yardımcı olan belirli anormalliklere saldırırlar.

Akut Lenfositik Lösemi bulunan bazı insanlarda Philadelphia kromozomu adı verilen belirli bir anormallik bulunur. Bu insanlar için, o anormalliği içeren hücrelere saldırmak için hedefli ilaçlar kullanılabilir.

Hedeflenen ilaçlar İmatinib (Gleevec), Dasatinib (Sprycel), Nilotinib (Tasigna) ve Blinatumom (Blincyto) içerir.

Bu ilaçlar sadece Philadelphia kromozomu pozitif olan ALL hastalarına uygundur ve Kemoterapi sırasında veya sonrasında alınabilir.

Radyasyon Tedavisi

Radyoterapi, Kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları gibi yüksek güçlü ışınlar kullanır. Kanser hücreleri Merkezi sinir sistemine yayılırsa, Radyasyon terapisi önerilebilir.

Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Nakli, yüksek relaps riski altındaki kişilerde konsolidasyon terapisi olarak ya da oluştuğunda relapsın tedavisinde kullanılabilir.

Bu prosedür, Lösemik Kemik iliğini sağlıklı bir kişiden Lösemi içermeyen Kemik iliği ile değiştirerek sağlıklı Kök hücrelerini yeniden kurmasını sağlar.

Yetişkinlerde ALL Tedavisi Nasıldır ?

60 yaşından büyükler gibi yaşlı yetişkinler, daha fazla komplikasyona girme eğilimindedir. Yaşlı yetişkinler genellikle ALL tedavisi görenlerden daha kötü bir prognoza sahiptir.

Akut Lenfositik Lösemi tedavisi için herhangi bir alternatif tedavi kanıtlanmamıştır. Ancak bazı alternatif terapiler, Kanser tedavisinin yan etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Akut Lenfositik Lösemi tedavisi tipik olarak çok başarılı olsa da, uzun bir yol olabilir.

Tedavi genellikle 2-3 yıl sürer, ancak ilk 3-6 ay en yoğun olur.

Bakım evreleri boyunca, çocuklar genellikle nispeten normal yaşayabilir ve okula dönebilir.

Yetişkinler çalışmaya devam edebilir.