Akut Romatizmal Ateş Belirtileri ve Tanı Kriterleri ?

Akut Romatizmal Ateş, A grubu Beta-Hemolitik Streptokok’lara bağlı Tonsillofarenjit‘e ikincil olarak gelişen yaygın enflamatuvar bir Bağ dokusu hastalığıdır.

Streptokok antijenlerine karşı gelişen antikorların Eklem, Kalp, Bazal gangliyon gibi dokularda oluşturduğu hasar sonucu gelişir.

Sosyoekonomik durumu düşük toplumlarda daha sık görülür.

Sıklıkla 6-15 yaş grubunda ortaya çıkar.

Akut Tonsillofarenjit’in tedavisi Akut Romatizmal Ateş gelişimini  engeller.

Akut Romatizmal Ateş Belirtileri  ?

1-5 hafta, ortalama 3 hafta önce geçirilmiş Tonsillofarenjit öyküsü vardır.

Gezici Poliartrit (% 75) : Diz, Ayak bileği, Dirsek, El bileği

Kardit (% 40-50) : Taşikardi, Üfürüm (Mitral ve Aort yetmezliği), Perikardit, Kardiyomegali, Kalp yetmezliği bulguları.

Eritema Marginatum (% 10) : Özellikle gövde ve kolların iç yüzünde kırmızımsı bir döküntüdür.

Deri altı nodülleri (% 2-10) : Ekstansör yüzlerde, tendon kılıflarına yapışık nodüller.

Sydenham Koresi (% 15) : Tonsillofarenjit’ten 1-6 ay sonra istemsiz hareketlerdir.

Ateş

Artralji (Eklem ağrısı)

Lökositoz

Eritrosit Sedimentasyon Hızı : Genellikle 60 mm/st üzerinde.

Yüksek ASO düzeyi : Erişkinlerde 240 Todd, çocuklarda 320 Todd ü üzerinde.

CRP pozitifliği

Akut Romatizmal Ateş Tanı Kriterleri Nelerdir ?

Akut Romatizmal Ateş’e özgül bir testin bulunmaması nedeniyle, tanı, belirti ve bulguların Modifiye Jones Kriterleri’ne göre değerlendirilmesiyle konur.

Geçirilmiş Streptokok enfeksiyonunu gösteren bir kanıt eşliğinde, 2 majör bulgu ya da 1 majör ve 2 minör bulgu tanıyı kuvvetle düşündürür.

Modifiye Jones Kriterleri

Majör Bulgular

Kardit

Poliartrit

Sydenham koresi

Eritema marginatum

Deri altı nodülleri

Minör Bulgular    

Ateş

Artralji

Akut faz reaktanlarında (ESH, CRP) artış

PR aralığında uzama

Yüksek veya yükselmekte olan Streptokok antikor titresi

Pozitif Boğaz Kültürü

Geçirilmiş streptokok enfeksiyonu kanıtı varlığında Kore bulunması Akut Romatizmal Ateş düşündürmelidir.

Akut Romatizmal Ateş Hangi Hastalıklarla Karışır ?

• Juvenil Romatoid Artrit
• Reaktif Artrit
• Sistemik Lupus Eritematosus
• Septik Artrit
• Akut Lösemi ile benzer özellikler gösterir.

Akut Romatizmal Ateş Tedavisi Nasıldır ?

Streptokok enfeksiyonunun tedavisi

Benzatin Penisilin (kas içine, tek doz) : < 27 kg 600.000 ü, > 27 kg 1.200.000 ü veya

Penisilin V (ağızdan) : Çocukta 50.000 ü/kg/gün , Erişkinde 2-3 milyon ü/gün 2-3 doza bölünerek, toplam 10 gün.

Penisilin alerjisi varsa :

Eritromisin (ağızdan)

Antienflamatuvar tedavi

Asetil Salisilik asit : 50-75 mg/kg/gün, 2-3 hafta içinde azaltılarak kesilir.

Akut Romatizmal Ateş Proflaksisi Nasıl Yapılır ?

Benzatin Penisilin (kas içine) kış aylarında 3 haftada bir yaz aylarında 4 haftada bir.

Penisilin V (ağızdan) günde iki kez 250.000 ü.

Penisilin alerjisi varsa :

Eritromisin günde iki kez 250 mg.

İzole Artrit : 20 yaşa kadar veya ataktan sonra en az 5 yıl

Kardit : Yaşam boyu proflaksi devam eder.