Albümin Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Albümin testi özellikle Malabsorbsiyon, Hipergamaglobilünemi, Analbüminemi, Karaciğer toksinlerine bağlı malnütrisyon, Açlık, Aminoasit eksikliği, Siroz, Malign hastalıklar, Hipotiroidi gibi durumlarda istenebilirse de özellikle Asit durumlarında istenir.

Albümin Nedir ?

Albümin metalleri, iyonları, yağ asitlerini, aminoasitleri, metabolitleri, enzimleri, hormonları ve ilaçları bağlayan ve onkotik basıncı sağlayan en önemli serum proteini’dir.

Albumin’in yarı ömrü 17-26 gün’dür ve Karaciğer‘de sentezlenir.

Normalde az miktarda Albümin, dışkı ve idrarla atılır, Karaciğer’de katabolize olur. Albümin, Total Protein’in yaklaşık % 45-55’ini meydana getirir.

Albumin/Globulin oranı 1-2,5 arasında bulunur.

Albümin Yüksekliği Nedenleri :

Nadiren serum Albumin’i artar.

Artması spesifik bir hastalıktan değil, genellikle Dehidratasyon‘a bağlı olabilir.

Albümin Düşüklüğü Nedenleri :

Malabsorbsiyon

Hipergamaglobilünemi

Analbüminemi

Malnütrisyon

Açlık

Aminoasit eksikliği

Karaciğer sirozu

Malign hastalıklar

Hipotiroidi

Alkol

Sepsisler

Miyokard İnfarktüsü

Cerrahi ya da Travma sonrası

Yanık

Nefrotik Sendrom

Romatoid Artrit

Protein Kaybettiren Enteropati

Kronik Enfeksiyonlar

Eklampsi gibi durumlarda kanda Albümin düşüktür.

Numune :

Serum.

Açlık gerekmez.

Referans Değerler:

3.5 – 5.5 g/dl.