Aldolaz Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Aldolaz testi geçmişte, İskelet kası ve Karaciğer hastalıkları ile ilişkili araştırmalarda yaygın olarak kullanılmışsa da günümüzde bu amaçlar için daha spesifik olan CK, ALT ve AST testleri tercih edilmektedir.

Aldolaz Nedir ?

Aanaeorobik Glikoliz reaksiyonlar zincirinde Früktoz 1,6 Difosfat’ı Dihidroksiaseton Fosfat ve Gliseraldehid 3-Fosfat’a dönüştüren enzimdir.

Karaciğer, Kas ve Beyin kaynaklı olduğu düşünülen izomerleri vardır.

Beyin formu, aynı zamanda Lökosit’lerde de bulunduğundan, bu formun bir Lösemi belirleyicisi olarak kullanılabileceği önerilmişse de klinik yararı kanıtlanmamıştır.

Aldolaz’ın 5 farklı izozimi ve üç farklı tipi (A, B ve C) vardır.

En önemli Aldolaz tipi olan Aldolaz A Kas ve çok az miktarda Beyin’de yer almaktadır.

Aldolaz B Böbrek ve Karaciğer’de, Aldolaz C ise Beyin’de bulunmaktadır.

Aldolaz eksikliğinde biriken Fruktoz -1-Fosfat, Fosfofruktokinaz’ı inhibe ederek kanda Fruktoz birikmesine neden olmaktadır. Bu durumda Fruktoz alınmasından sonra Kusma, Hipoglisemi, Sarılık  ve hatta ciddi metabolik Koma gibi belirtiler oluşur.

Aldolaz Yüksekliği Nedenleri :

Akut Hepatitler

Karaciğer Hastalıkları

Duchenne Müsküler Distrofi

Kas travması

Dermatomiyozit

Polimiyozit

Miyotonik Distrofi

Rabdomiyolizis

Limb-Girdle Distrofisi

Miyokard İnfarktüsü

Trişinozis

Kangren

Metastatik Karaciğer Kanseri

Akciğer, Meme ve Genitoüriner Sistem Kanserleri

Melanoma

Merkezi Sinir Sistemi Kanserleri

Granülositik Lösemi

Megaloblastik Anemi

Delirium Tremens

Akut Psikoz

Şizofreni

Tetanoz

Enfeksiyoz Mononükleoz

McArdle Hastalığı

Miyoglobinüri

Hemolitik Anemiler

Doku İnfarktüsü

Akut Pankreatit

Dokularda çok yaygın bulunması ve doku spesifitesi bulunmaması nedeniyle yukarıdaki listeden de anlaşılacağı gibi pek çok hastalık tablosunda serum Aldolaz aktivitesi yüksek bulunur.

Günümüzde Kas kaybına neden olan hastalıklarının teşhisi amacıyla sınırlı ölçüde kullanılır. Kas Distrofi’lerinde serum aktivitesinin yüksek bulunmasına karşın, Miyastenia Gravis gibi Nörojenik Atrofilerde aktivite artışı olmaz.

Aldolaz Düşüklüğü Nedenleri :

Herediter Fruktoz İntoleransı

Numune :

Serum.

Referans Aralığı :

2.7 – 7.6 U/L.