Aldosteron Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Aldosteron testi genellikle Primer – Sekonder Hiperaldosteronizm ayırıcı tanısında istenir. Hipertansiyon’un araştırılmasında da istenir. Hipertansiyon’luların % 1’inde Aldosteron yüksektir.

Aldosteron Nedir ?

Aldosteron Böbrek Üstü (Adrenal) bezinden salgılanan Mineralokortikoid hormondur. Salgılanması Renin-Anjiyotensin sistemince düzenlenir.

Aldosteron’un görevi Böbreğin distal tübüllerinden Na (Sodyum) ve Su’yu tutup, K (Potasyum) atılımını artırmaktır.

Primer Hiperaldosteronizm’de Hipertansiyon, Kas ağrıları, Kramplar, Halsizlik, Tetaniler (Kasılma), kısmı Felçler (Paralizi) ve Poliüri (çok miktarda idrar yapma) olur.

Tek basına Aldosteron ölçümü tanıda değerli değildir, aynı anda Renin ölçümü de yapılmalıdır.

Aldosteron Yüksekliği Nedenleri :

Primer Hiperaldosteronizm

Aldosteron Salgılayan Adenom (Conn Sendromu)

Adrenokortikal Hiperplazi

Indeterminant Aldosteronizm

Glukokortikoide duyarlı Aldosteronizm

Sekonder Hiperaldosteronizm (Adrenal bez dışı nedenler yada Renin-Anjiyotensin sisteminin aşırı aktivasyonu ile)

Sodyum (Tuz) Eksikliği

Potasyum Fazlalığı

Aşırı Laksatif Kullanımı

Aşırı Diüretik alımı (idrar atılımını artıran ilaçlar)

Kalp Yetmezliği

Asitli Siroz

Nefrotik Sendrom (bir çeşit Böbrek hastalığı)

Bartter Sendromu (bir çeşit Böbrek hastalığı)

Hipovolemi (vücutta su kayıpları)

Hemorajiler (vücutta kanamalar)

10 günü geçen Açlık

Gebelik Toksemisi (zehirlenmesi)

Test için ayakta iken numune alınması

Aldosteron Düşüklüğü Nedenleri :

Aldosteron Yetmezliği

Addison Hastalığı (Böbreküstü Bezi Yetmezliği)

Renin Yetmezliği (çok nadirdir)

Turner Sendromu (Aldosteron düşük ama farklı olarak Hipertansiyon var)

Diyabet (Aldosteron düşük ama farklı olarak Hipertansiyon var)

Alkol Zehirlenmesi (Aldosteron düşük ama farklı olarak Hipertansiyon var)

Heparin Tedavisi

Numune : 

Kan hemen Santrifüj edilerek serum veya plazma (EDTA’lı veya Heparinli) ayrılır, soğukta saklanır ve gönderilir (+4 C).

Hasta en az 2 saattir ayakta olmalıdır.

Aldosteron sabahları yüksektir, numune sabah alınmalıdır.

Birçok ilaç testten 2 hafta önceden kesilmelidir (Diüretikler, Antihipertansifler, Progesteron, Östrojen, Doğum kontrol hapları, Meyankökü)

2 hafta öncesine kadar normal Sodyum alınmış olmalıdır (3 gram/gün, tuz kısıtlaması yapmamalıdır).

Son haftalarda alınmış Radyoaktif ilaçlar-maddeler testi etkiler.

Aldosteron ve Renin aynı anda ölçülmelidir.

Renin, Primer Hiperaldosteronizm’de düşük, Sekonder Hiperaldosteronizm’de yüksektir.

24 saatlik idrarda toplanabilir (Borik asit üzerine toplanır ve yine soğukta saklanır ve gönderilir).

Referans Aralıklar :

Normal (Ayakta) :

Yetişkin : 7-30 ng/dl

Adölesan : 4-48 ng/dl

Çocuk : 5-80 ng/dl

Sodyum kısıtlaması yapılmışsa değerler 3-5 kat daha yüksek çıkar.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !