Alkalen Fosfataz (ALP) İzoenzimleri Testi Nedir ?

Alkalen Fosfataz (ALP) İzoenzimleri genellikle total Alkalen Fosfataz aktivitesinin yüksek bulunduğu durumlarda, aktivite yüksekliğine neden olan kaynağın belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Alkalen Fosfataz, “Fosforik monoester hidrolazlar” olarak adlandırılan bir grup enzim içinde yer alır.

Alkali pH’da bir Fosfat grubunun verici bir molekülden hidrolizini ve alıcı bir moleküle transferini sağlar. Alkalen Fosfataz hücre membranlarına bağlı olarak bulunan bir enzimdir ve hemen hemen bütün hücrelerde bulunur.

Normal koşullarda plazmada bulunan ALP enziminin en önemli kısmı Karaciğer ve Kemik kaynaklı olduğu halde, bazı durumlarda, Bağırsak, Böbrek ve Plasenta kaynaklı enzimlerin de total plazma aktivitesine katkıda bulunması mümkündür.

Değerlendirme :

Karaciğer Kaynaklı ALP 

Kolestatik hastalıklar, Karaciğerin infiltratif ve metastatik kanserleri Karaciğer kaynaklı ALP izoenzim aktivitesinde artış meydana getirir.

En yüksek düzeylerine, Kolestatik Karaciğer hastalıklarında rastlanır.

Kolestatik Karaciğer hastalığı olan kişilerin % 80-100 kadarında ALP aktivitesi artışı görülür.

Fenobarbital gibi bazı ilaçların kullanılması, Akut Hepatit ve Siroz gibi Karaciğer hastalıklarında da total ALP aktivitesini yükseltecek düzeyde Karaciğer kaynaklı ALP izoenzim aktivitesi artışı olabilir.

Kemik Kaynaklı ALP

Kemiklerdeki osteoblast hücrelerinden kaynaklanır.

Kemik gelişiminin devam ettiği yaş grubunda ve Kemik tamiri gereksinimi olan durumlarda bu izoenzim aktivitesinde artış olur.

Paget Hastalığı Kemik kaynaklı ALP aktivitesinde en fazla yükselmeye neden olan hastalıktır.

Primer veya Sekonder Hiperparatiroidizm

Hipo veya Hipertiroidizm

Diabet

Akromegali

Primer Osteojenik Sarkomlar ve

Kemik metastazları Kemik kaynaklı ALP aktivitesini en fazla yükselten hastalıklardır.

Kemik kırıklarının iyileşme aşamasında, Paratiroit adenomlarının çıkarılmasından sonraki dönemde Kemik tamiri sırasında osteoblastik aktivite artışına bağlı olarak Kemik kaynaklı izoenzim aktivitesinde belirgin artış olur.

Çocuklarda Raşitizm ve yetişkinlerde Osteomalasi de aktivitesini artıran önemli nedenler arasında bulunur.

Dilantin kullanan hastalarda da Kemik izoenzim aktivitesi artabilir.

Bağırsak Kaynaklı ALP

İntestinal AP normalde B ve O kan grubuna sahip kişilerde özellikle yağlı bir yemek sonrasındaki 2-3 saat içinde görülür.

Bağırsakların Akut infarksiyonu

Mide veya Bağırsağın büyük perforasyon veya ülserasyonlarında da görülebilir.

Diğer tip gastrointestinal rahatsızlıklarda bu izoenzimin görülme sıklığı nispeten düşüktür.

Plasental Kaynaklı ALP

Plasental ALP ilk kez gebeliğin 16. veya 20. haftalarında tespit edilir.

Gebeliğe kadar tedricen yükselir ve doğum sonrasında genellikle 4-7 gün içinde kaybolur.

Plasental ALP, Hipertansiyon, Toksemi, Eklampsi ve Preeklampsi gibi gebelik komplikasyonlarında yükselebilir.

Karsinoplasental ALP

Sağlıklı kişilerde bulunmayan bir izoenzimdir.

Malignitesi olan hastaların sadece % 3-15’inde bulunmasına rağmen, mevcudiyeti genellikle bir malignite varlığının göstergesidir.

Çeşitli tip Neoplazmlardan kaynaklanan Regan, Nagoa ve Kasahara dahil çeşitli Karsinoplasental ALP varyantları mevcuttur.

Hepatosellüler Karsinoma’lı hastalarda daha sık bulunduğu bildirilmektedir.

Numune :

Serum.

İntestinal ALP izoenzimi bulunan kişilerde, yemek sonrasında total ALP aktivitesinde bir miktar artma meydana gelebildiğinden numunenin açlıkta alınması daha uygun olabilir.

Referans Aralığı :

Kadın Erkek Çocuk
Kemik 20-75 20-75 60-100
KC (L1) 15-75 15-70 1-30
KC (L2) 1-15 1-10 1-5
İntestinal 0-15 0-14 0-14

 

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !