Alkol (Etanol) Testi Nedir, Ne İçin Yapılır ?

Alkol (Etanol) testi başlıca kişinin Etanol kullanıp kullanmadığını belirlemek ve mevcut Etanol’ün miktarını ölçmek için yapılır.

Özellikle Zehirlenme vakalarında veya Adli mercilerce istenir.

Kişide Etanol zehirlenmesini düşündüren belirtiler varsa veya içkiyle ilgili kanunların çiğnendiğinden şüphelenilirse veya uyuşturucu/uyarıcı madde taraması panelinin bir parçası olarak yapılır.

Etanol Nedir ?

Etanol başlıca İncebarsaklardan, daha az da Mide’den emilen 2 karbonlu moleküldür. Başlıca kısmı Karaciğer’de metabolize edilir, az bir kısmı ise idrar, soluk ve Ter’le atılır.

Etanol’un % 90’ından fazlası Karaciğer’de Alkol Dehidrogenaz ve Aldehid Dehidrogenaz tarafından okside edilir. Sonuçta açığa çıkan Asetat enerji için kullanılır ve Su ve Karbondioksid’e dönüşerek parçalanır.

Etanol (Etil Alkol veya Alkol de denir) tüm Dünya’da binlerce yıldır medeniyetler tarafından tüketilmiştir.

Az miktardaki Alkol kişide neşe, rahatlama ve azalmış sosyal baskı hissi yaratır.

Orta decede Alkol alımı zayıflamış Bellek ve motor yeteneklerinde azalmaya, kısa sürede fazla miktarda Alkol tüketimi ise oryantasyon bozukluğu, solunum baskılanması, koma ve hatta ölüm‘e kadar gidebilen Akut Etanol Zehirlenmesi’ne yol açar.

Fazla miktarda uzun süreli Alkol alımı Alkolizm ve kalıcı Karaciğer Hasarına neden olur.

Karaciğer bir içkiyi ortalama 1 saatte metabolize eder.

Bir içki olarak kastedilen ise 340 gram Bira, 141 gram Şarap veya 42 gram Viski içindeki Etanol miktarıdır. Kişi, saatte bir içkiden daha fazla Alkol içerse kanda Alkol seviyesi sürekli olarak yükselir.

Alkol Testinin Tıbbi Kullanımı :

Tıbbi amaçlı yapılan testin hedefi, kişinin şikayetlerini etkili biçimde tedavi edebilmek için Alkol varlığını belirlemektir.

Etanol zehirlenmesi belirtileri gösteren bir kişi acile geldiğinde, bu testlerden bir veya daha fazlası istenebilir. Belirtiler arasında kafa karışıklığı, sendeleyerek yürüme, kusma, uyuşukluk hali ve bilinç bulanıklığı vardır.

Benzer belirtilere pek çok diğer durumlar da yol açabileceğinden, Hemogram, Glukoz ve Elektrolitler gibi testlerde genellikle eş zamanlı olarak istenir.

Eğer başka madde kullanımından da şüphelenilirse, bunlara ek olarak uyuşturucu testleri ve diğer daha toksik Alkoller (Metanol ve izopropanol gibi) için de testler yapılabilir.

Alkol Testinin Yasal Kullanımı :

Yasal amaçlı yapılan testin hedefi Alkol’ün varlığını belirlemek ve değişik kanunların kapsamlarına göre ölçümde Alkol bulunmasını değerlendirmektir.

Yasal amaçlı ölçüm özel eğitimli kişilerce yapılmalı ve sıkı bir gözetim zinciri (örneğin taşınma ve işlem sürecini kağıt üzerine kaydeden takip aşaması) olmalıdır.

Alkol Testi; Kanunları çiğneyen bir sürücünün kanında yasal sınırları aşan miktarda Alkol olup olmadığının, yasal yaş sınırının altında birinin Alkol içip içmediğinin, şartlı tahliye’deki birinin Alkol’den uzak durup durmadığının belirlenmesi amacıyla istenebilir.

Alkol’ün kişinin ölümüne sebep olup olmadığının belirlenmesi için Otopsi sırasında Alkol ölçümü yapılabilir.

Yasal amaçlı ölçümler Kan, Nefes, İdrar ve/veya Tükürük örneklerinden yapılabilir.

Nefes Testi sürücülerde en sık uygulanan test’tir. Akciğer’lerden alınan derin bir nefesin son kısmı örnek olarak kullanılır.

Nefes örneğindeki Alkol son birkaç dakika içinde alınan Alkol’den, Keton’lardan (Diyabet hastaları ve diyet yapanların nefeslerinde), Gargara ve Öksürük şurubu gibi Alkol içeren bazı maddelerden etkilenebilir.

Kandaki Alkol miktarının hesaplanması için de dönüşüm faktörü kullanılır.

Kanda Alkol ölçümü, sonucun doğrulanması veya yanlış olduğunun gösterilmesi amacıyla ve/veya Nefes testine alternatif olarak istenebilir.

İdrar Testi de yapılabilir. Genellikle, hasta idrarı toplar ve atar. 20 ya da 30 dakika sonra ikinci bir örnek toplar.

İlk örnekteki Alkol miktarı değişkendir çünkü idrarın Mesane’de ne kadar süreden beri durduğu bilinmez.

İkinci örnek zamanlanmış bir örneği gösterecektir ve kandaki Alkolü hesaplamak için değişik bir dönüşüm faktörü kullanılabilir.

Kişinin Alkol kullanıp kullanmadığının takibi için bazen rastgele idrar numunesi istenebilir.

Tükürükte Alkol ölçümü çok sık olmamasına karşın alternatif tarama testi olarak kullanılabilir. Nefes ve idrar örnekleri, çoğu kişide kan Alkol konsantrasyonlarının iyi birer göstergeleridir, ama pek çok faktörden etkilenebilirler.

İdrar konsantrasyonları kan değerlerinden sonra yükselir.

Glukoz ve mikroorganizma içeren idrar örnekleri uzun süre boyunca oda ısısında bırakılmamalıdır.

Mikroorganizmalar örnekteki Glukoz’u Maya’layarak Etanol’e çevirebilir.

Aynı durum Otopsi örneklerinde de görülebilir. Bu vakalar genellikle Serotonin metabolitleri olan, 5-HIAA (5-Hidroksiindolasetik asit) ve 5-HTOL’ün (5-Hidroksitriptofol) ölçümleri yapılarak değerlendirilip Etil Alkol kullanımı doğrulanabilir.

5-HİAA/ 5-HTOL oranının artması Alkol alımının bir göstergesidir.

Numune :

Etanol ölçümü; Kan, İdrar, Tükürük veya Nefesten alınan örneklerden yapılır.

Referans Değerler :

Kanda ölçülen Alkol miktarının yanında “mg/dL” birimi, Trafik polislerinin Alkolmetre cihazları ile yaptıkları ölçümlerinde elde edilen değerin yanında ise “promil” adı verilen bir ibare bulunur.

Birbirinden farklı gibi görünse de aslında ikisi de kanda bulunan Alkol miktarını yansıtır.

Birimin “Promil” Olması Ne Anlama Gelir ?

Bu birim de kandaki Alkol miktarını gösterir. Ancak burada Promil ile verilen değer, kandaki Alkol miktarının kana oranıdır.

Örnek :

Kişinin kan Alkol değeri “25 mg/dL” olsun. Bunun anlamı; “Kişinin 100 mililitre kanında 25 miligram Alkol var” demektir.

Kandaki Alkolün Promil değerini bulmak istersek; Bunun için 25, 100’e bölündüğünde 0.25 değeri elde edilir. Bu değer 0,25 Promil Alkol’e eşdeğerdir.

Araç Kullanırken Alkol Sınırı Nedir ?

Alkol’lü olarak maksimum izin verilen miktar 0.5 Promil Alkol’dür. Bunun mg/dL cinsinden değeri 50mg/dL‘dir.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: