Alüminyum Testi Nedir, Neden Yapılır, Zehirlenmesi Belirtileri ?

Alüminyum testi genellikle Hemodiyaliz uygulanan Kronik Böbrek Yetmezlik‘li hastalarda Alüminyum birikimi olup olmadığının belirlenmesi için istenir.

Fabrika işçilerinde olduğu gibi riskli kişilerde Alüminyum zehirlenmesi olasılığının değerlendirilmesi amacıyla da kullanılır.

Alüminyum Nedir ?

Alüminyum en yaygın olarak kullanılan metallerden birisidir ve ayrıca Yerkabuğu’nda en sık bulunan bileşiklerden birisidir. Bu nedenle Alüminyum genel olarak zararsız bir bileşen olarak bilinmektedir.

Fakat, yine de yüksek konsantrasyonlarına maruz kalındığında, sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.

Alüminyum’un suda çözünen formu zararlı etkilere neden olmaktadır. Bunlar genellikle diğer iyonlarla kombine haldeki Alüminyum solüsyonlarında bulunmaktadır, örneğin Alüminyum Klorür.

Yeryüzündeki yaygın formu, asit yağmurlarından dolayı Biyolojik ekosistemlerde önemli derecede birikir.

Alüminyum Testi Neden Yapılır ?

Başlıca olarak;

Hemodiyaliz hastalarında Alüminyum birikimi olup olmadığının belirlenmesi 

Fabrika işçilerinde olduğu gibi riskli kişilerde Alüminyum zehirlenmesi olasılığının değerlendirilmesi

Demans hastalarında olası Alüminyum toksisitesinin belirlenmesi için istenir.

Alüminyum (Al) Nerede Kullanılır ?

Kablo yapımı, Uçak ve Motor endüstrisi, Metal alaşımlarda, Boyacılık, Kaplama, Tıpta Astrenjan, Antiperspirant, Mide Antiasid ilaçı olarak birçok alanda kullanılmaktadır.

Alüminyum Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir ?

Üretim proseslerinde Alüminyum kullanılan fabrikalarda çalışan insanlar, Alüminyum tozu soluduklarında Akciğer sorunları çekebilmektedir.

Alüminyum ve Alüminyum Oksit tozunun solunmasının Pulmoner Fibrosis ve Akciğer hasarı’na neden olduğu rapor edilmiştir. Bu etki, Shaver Hastalığı olarak bilinmektedir.

Alüminyum oksit üretimi sırasında elektrik fırınından yayılan Alümina ve Silika taneciklerine maruz kalma sonucu oluşur.

Silikozis’e göre çok daha kısa sürede (2 yıl kadar) ortaya çıkar.

Başlıca belirtileri solunum zorluğu, nefes kesilmesi, göğüste sıkışma ve ağrı, Beyaz renkli Balgam şeklindedir.

Vücutta asıl birikim yeri Kemik‘lerdir.

Florür absorpsiyonunu inhibe eder.

Kalsiyum ve Demir absorpsiyonunu azaltır.

Barsakta Fosfor ile birleşir, Fosfat eksikliği ve Osteomalazi‘ye neden olur.

Zehirlenme Belirtileri ;

Öğrenme ve Hafıza kaybı

Tremor (Titremeler)

Zayıflık

Ataksi (Dengesizlik)

Felç

Ölüm

En önemli özelliği “Bunama Sendromları”na yol açabilmesidir. 

Alüminyum Böbrek hastalarında vücuda Diyaliz esnasında çok fazla girerse sorunlara neden olabilir.

Dializ Ensefalopatisi – Bunaması tipik zararlarından biridir.

Osteomalazi yani Kemik zayıflığı da bir diğer zehirlenme bulgusudur.

Hemodiyaliz  sonucunda Alüminyum’un Beyinde zararlara yol açtığı ve Alzheimer Hastalığı’na neden olduğu saptanmıştır (Diyalize giren hastalara yüksek dozlara Alüminyum Hidroksit verilmektedir).

Dizarti, Myoklonus ve Epilepsi‘ye neden olabilir.

Kronik maruz kalma ile Akciğer Kanseri, Astım görülebilir.

Numune :

Serum, spot idrar, BOS.

AAS çalışmaları için örnekler Nitrik asit ile yıkanmış, distile veya deiyonize su ile durulanmış tüpe alınmalıdır.

24 saatlik idrar da aynı şekilde yıkanmış ve durulanmış kapta toplanmalı ve toplama sırasında soğuk ortamda muhafaza edilmelidir.

Alüminyum çevrede bulunabilen bir metal olduğundan kontaminasyon konusunda çok dikkatli olunması gerekir.

Serum Alüminyum konsantrasyonunda Sirkadiyen değişiklikler görülür. Gün içinde en yüksek değerler sabah 9.00 civarında, en düşük değerler ise akşam 18.00 civarında ölçülür.

Bu nedenle takipli hastalarda numunenin her zaman aynı saatte alınmasında yarar vardır.

Referans Aralığı (mikrogram/L) :

Serum : 1-14

İdrar : 7-40

Diyaliz : 5-30