Amfetamin Testi Nedir ?

Amfetamin testi bunun metabolitlerinin idrarda tespit edilmesinde kullanılır. Bir ilk basamak testidir.

İdrarda Amfetamin testi pozitif ise bu sonuç doğrulanmalıdır. Gaz Kromatografi/Kütle Spektrometresi (GC/MS) ve/veya (LCMSMS) Likit Kromotografi/Kütle Spektrometresi tercih edilen bir onaylama metodudur.

Amfetamin Testi Nedir ?

Amfetaminler merkezi sinir sisteminde uyarıcı aktiviteye sahip olup Psikolojik ve Fizyolojik bağımlılık yaparlar.

Heyecan, devamlı uyanık olma, öfori, iştah azalması ve azalan yorgunluk hissi etkileri arasındadır.

Düşük dozlarda yan etkileri rahatsızlık, endişe, uykusuzluk, bulanık görüş, Tansiyon artışı ve Kalp çarpıntısı olarak görülür.

Kronik yüksek doz kullanıcıları akut Şizofreniden fark göstermeyen psikoz geliştirirler.

Amfetaminler, sindirim kanalından hızlıca emilir ve tüm vücuda yayılır. İlacın alınmasından 24 saat sonra, dozun yaklaşık % 70’lik kısmı idrar ile atılır.

Amfetaminler vücuda alındıktan sonraki 3-4 gün boyunca idrarda bulunabilir.

Amfetamin testi ile genellikle idrar numunesinde bu maddenin kullanılıp kullanılmadığı taranır.

Numune :

İdrar.

Katkısız, sızdırma yapmayan, sıkı kapaklı idrar kabına alınmalıdır.

Eşik Değer : 

500 ng/mL ve altı olmalıdır.

Stabilite:

İdrar örneği Buzdolabında (2-8°C’de) 7 gün, Derin Dondurucuda (≤-20°C’de) 1 yıl süreyle saklanabilir.