Amniyon Sıvısında AFP Testi Nedir, Yüksekliği Neden Olur ?

Amniyon sıvısında AFP testi genellikle Down Sendromu ve Nöral Tüp Defektleri gibi durumlarda kullanılır.

Amniyon Sıvısında AFP Testi Nedir ?

Eğer amniyon sıvısındaki AFP konsantrasyonu normal sınırlar içinde bulunursa, anne kanındaki yüksekliğin fetüsle ilgili bir patolojiye bağlı olma olasılığı zayıflar.

Amniyon Sıvısında AFP  Yüksekliği Neden Olur ?

Açık Nöral Tüp Defekti

Konjenital Nefroz

Ösofageal Atrezi

Duodenal Atrezi

Omfalosel

Gastroschisis

Sakrokoksigeal Teratom

Fetal-Maternal spontan transfüzyon

Spontan Abortus gibi bazı patolojik durumlarda yüksek bulunabilir.

Nöral Tüp Defekti araştırması yapılırken, AFP’ye ek olarak Asetilkolinesteraz aktivitesi ölçümü de yapılabilir. Ancak bu testlerin tanısal değeri yüksek rezolüsyonlu ultrasonografik inceleme kadar yüksek değildir.

Fetüs serumundaki AFP konsantrasyonu Amniyon sıvısına göre çok yüksek olduğundan (1000 kat), Amniyon sıvısının çok az miktarda fetüs serumu ile kontamine olması bile, AFP ölçüm sonucunun çok yüksek olmasına yol açabilir.

Ölçüm neticesi gebelik haftasına uyan medyan değere oranlanarak yorumlandığından gebelik haftasının doğru bir şekilde belirlenmiş olması büyük önem taşımaktadır.

Numune:

Amniyon mayii, jelsiz steril tüpe alınmalıdır.

Numune genellikle gebeliğin 16-18. haftaları arasında alınır.

Referans Değer:

Sorunsuz gebeliklerde Amniyon mayiindeki AFP MoM değeri 1.0 civarında olmalıdır.

MoM değerinin 2.5’tan daha yüksek olması muhtemel bir patolojinin mevcudiyeti lehine yorumlanır.