ANA Testi Pozitif Ne Anlama Gelir ?

ANA (Anti-Nükleer Antikor) testi özellikle Romatoid Artrit başta olmak üzere Romatizmal hastalıklarda çok istenen testlerdendir.

Sistemik Romatizmal hastalık yani Otoimmun Kollajen Doku Hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

ANA Testi Nedir ?

ANA, kısaca çekirdek içi yapılara karşı oluşan otoantikorlar olarak adlandırılabilir.

Çekirdek içinde yer alan bütün antijenik yapılar ANA antikorların hedefi olabilir. ANA antikor taraması amacıyla ELISA veya IFA tekniği kullanılabilir.

ELISA tekniği kullanılarak yapılan tarama çalışmalarında, Antijen olarak Hep-2 hücre Lizatı kullanılır. Sensitivitenin artırılması için bu lizat üzerine dsDNA, histon, SS-A (Ro), SS-B (La), Smith, RNP, Scl-70, Jo-1 ve sentromer antijenleri eklenmiştir.

ELISA ile yapılan çalışma neticesinin pozitif bulunması halinde, antikorların hangi Antijenik yapılara karşı oluştuğunun belirlenmesi amacıyla ileri değerlendirmelere geçilir.

Günümüzde pek çok merkez  İnsan Epitelyoma Tip 2 (HEp-2) hücrelerinin substrat olarak kullanıldığı IFA tekniğini tercih eder.

Hep-2 Hücreleri substrat olarak kullanıldığında, yaklaşık 100 civarında otoantikorun oluşturduğu 30 civarında Nükleer veya Sitoplazmik Patern elde edilebilir.

ANA Testi Pozitif Ne Anlama Gelir ?

Çeşitli klinik durumlarda Hep-2 substratı kullanılarak yapılan çalışmalarda “Pozitif” sonuç elde etme oranları tablo halinde verilmiştir.

 

 

Yaşlılar

Hamileler

Kanser Hastaları

Kronik Enfeksiyonlarda nadir olmayarak düşük titrede pozitif sonuç bulunabilir. Bununla birlikte, otoantikorların hastalık ortaya çıkmadan aylar, hatta yıllar önce Pozitif hale gelebileceği dikkate alınmalıdır.

Sistemik Lupus Eritematozus

Diskoid Lupus Eritematozus

İlaçların indüklediği Lupus Eritematozus

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı (MCTD)

Sjögren sendromu

Skleroderma

CREST sendromu (Kalsinozis, Raynaud fenomeni, Ösofageal dismotilite, Sklerodaktili ve Telenjektazi)

Romatoid Artrit

Polimiyozit

Dermatomiyozit gibi sistemik ve organ spesifik otoimmün hastalıklarda çok yüksek sıklıkla görülür.

Sağlıklı insanların % 3-4 kadarında da ANA pozitifliğine rastlanılabilir.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte düşük titrede yalancı ANA pozitifliği sık olarak görülür. 80 yaşın üzerinde bu oran % 50’ye varabilir.

ANA Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan bir tüp kandan çalışılır.

Açlık şart değildir.

Referans Değerler:

Negatif