Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Nedir, Belirtileri Nelerdir ?

Anjina, genellikle efor ve emosyonel stresle ortaya çıkıp, dinlenmekle veya nitrogliserin sprey ya da izosorbid dinitrat yani dil altı tablet ile geçen, baskı, sıkışma veya yanma tarzında çoğunlukla prekordiyum ve sternum arkasında duyulup omuz, kol, boyun ve çeneye yayılım gösterebilen göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissidir.

Kısaca filmlerde gördüğümüz tipik “elini kalbine koyup kalbim sıkışıyor” diyen kişi angina hastasıdır.

Temel sorun kalp kasının oksijen gereksinimi ile kalbe gelen oksijen arasındaki dengenin bozulmasıdır.

Tanı

İyi bir anamnez anjina pektoris tanısı için yeterlidir.
Egzersiz veya stres ile gelen ve istirahat ile azalabilen, 5-15 dakika süren, prekordiyal bölgede başlayıp, boyuna,
sol omuz ve kola yayılabilen ağrı tipiktir.

Ancak hastalar tipik ağrı tarif etmeden, anjina eşdeğeri kabul edilen efor dispnesi, sıkıntı hissi, fenalaşma gibi subjektif yakınmalarla başvurabilir.

Hasta; risk faktörleri ve anemi, hipertiroidi, aritmi, stres, ağır egzersiz gibi anjina ataklarını uyarabilen nedenlerin varlığı açısından mutlaka sorgulanmalıdır.

Fizik muayene

Fizik muayene ve laboratuvar bulguları özgül olmayıp çoğu zaman normaldir.
Terleme, dispne ve anksiyete görülebilir. Komplikasyonlara bağlı olarak S3, S4 , mitral yetmezlik üfürümü, ral duyulabilir; ödem, nabız ve kan basıncı değişikliği saptanabilir.

Laboratuvar

EKG değişiklikleri (ST ve T değişiklikleri, anormal Q dalgası, ritim ve iletim bozuklukları) tanıyı destekler, EKG değişikliği olmaması olasılığı ortadan kaldırmaz.

Olanak varsa, hemoglobin, açlık kan şekeri, kan kolesterol ve trigliserid düzeyi, akciğer grafisi değerlendirilmelidir.

Ayırıcı tanı

    Akut miyokard enfarktüsü
•    Aort diseksiyonu
    Pnömotoraks
    Perikardit
    Pulmoner emboli
    Plörezi ve pnömoni
    Reflü özofajit

Tedavi

Kararsız anjinanın her an miyokard enfarktüsüne ilerleyebileceği unutulmamalı ve hasta acilen sevk edilmelidir.

Anjinanın akut tedavisi

–  Aspirin tablet 300 mg çiğnetilir  ve
–  İzosorbid dinitrat  dil altı tablet 5 mg veya  nitrogliserin sprey: Kontrendikasyon yoksa, 5 dk ara ile 3 kez verildikten sonra göğüs ağrısı geçmezse hasta sevk edilmelidir.

Anjinanın uzun süreli ilaç tedavisi

–    Aspirin tablet 100-300 mg/gün tek dozda (kontrendikasyon yoksa)
–    Beta-bloker (kontrendikasyon yoksa, hastanın tolere edebileceği en üst doza çıkılabilir)

metoprolol tablet 100 mg/gün 2 doza bölünerek veya
atenolol tablet 50-100 mg/gün tek dozda

1 haftalık izlemden sonra;

Hasta beta-blokeri tolere edemezse, ilaç kesilip uzun etkili nitrat ve kalsiyum kanal blokeri kombinasyonu başlanır
Beta-bloker ile ağrı kontrol altına alınamazsa, tedaviye uzun etkili nitrat ve kalsiyum kanal blokeri eklenir.

–    izosorbid mononitrat tablet 40 mg günde 2 kez (long retard kapsül ise 50 mg/güntek doz) ve
–    verapamil tablet 80 mg günde 3 kez; 3 x 120 mg’a kadar çıkılabilir (yaşlılarda 40 mg günde 3 kez) veya
–    diltiazem tablet 30 mg günde 4 kez (yaşlılarda başlangıçta 2 kez, SR tablet ise 120 mg/gün tek doz) veya
–    amlodipin tablet 5-10 mg/gün tek dozda

  • Kombine tedavi ile hastanın semptomları kontrol altına alınamazsa ve semptomlar hastanın aktivitelerini kısıtlıyorsa hasta sevk edilmelidir

    İlaç dışı tedavi

a.  Anemi, hipertiroidi gibi tetikleyici nedenlerin düzeltilmesi
b.  Risk faktörlerinin azaltılması
–    Yaşam  şeklinin değiştirilmesi
–    Sigaranın bırakılması
–    Hafif egzersiz (yürüyüş)
–    Diyet
–    Hasta obez ise ağırlığın ideal vücut ağırlığına gelmesi
–    Alkol tüketiminin kısıtlanması
–    Kan şekerinin düzenlenmesi
–    Kan basıncının düzenlenmesi
–    Kan lipidlerinin düzenlenmesi

 Sevk
•    

Kararsız anjina düşünülen hastalar
•Ağrısı 15 dakikadan uzun süren, tedaviye yanıt vermeyen tüm olgular

Kararsız anjina ön tanısı ile sevk ederken:
•    Damar yolunu aç
•    Vital bulguları izle
•    Oksijen 4 L/dk
•    Nitrogliserin    sprey veya izosorbid dinitrat    5 mg dil altı tablet
•    Morfin 2-4 mg 5-10 dk arayla (en çok 10 mg)
•    Aspirin tablet 300 mg çiğnetilir.

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: