Angina Pektoris (Göğüs Ağrısı) Nedir, Belirtileri Nelerdir ?

Anjina, genellikle efor ve emosyonel stresle ortaya çıkıp, dinlenmekle, nitrogliserin sprey ya da izosorbid dinitrat yani dil altı tablet ile geçen, baskı, sıkışma veya yanma tarzında ağrıya denir.

Çoğunlukla Prekordiyum ve Sternum arkasında duyulup omuz, Kol, Boyun ve Çeneye yayılım gösterebilen göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissidir.

Kısaca filmlerde gördüğümüz tipik elini Kalbine koyup “Kalbim sıkışıyor” diyen kişi olasılıkla angina hastasıdır.

Temel sorun Kalp kasının oksijen gereksinimi ile Kalbe gelen oksijen arasındaki dengenin bozulmasıdır.

Angina Tanısı Nasıl Konur, Belirtileri Nelerdir ?

İyi bir öykü anjina pektoris tanısı için yeterlidir.

Egzersiz veya stres ile gelen ve istirahat ile azalabilen, 5-15 dakika süren, prekordiyal bölgede başlayıp, Boyuna,
sol Omuz ve Kola yayılabilen ağrı tipiktir.

Ancak hastalar tipik ağrı tarif etmeden, anjina eşdeğeri kabul edilen efor dispnesi, sıkıntı hissi, fenalaşma gibi subjektif yakınmalarla başvurabilir.

Hasta; risk faktörleri ve Anemi, Hipertiroidi, Aritmi, Stres, ağır Egzersiz gibi anjina ataklarını uyarabilen nedenlerin varlığı açısından mutlaka sorgulanmalıdır.

Fizik Muayene

Fizik muayene ve Laboratuvar bulguları özgül olmayıp çoğu zaman normaldir.

Terleme, dispne ve anksiyete görülebilir.

Komplikasyonlara bağlı olarak S3, S4, Mitral yetmezlik üfürümü, Ral duyulabilir; ödem, nabız ve kan basıncı değişikliği saptanabilir.

Laboratuvar

EKG değişiklikleri (ST ve T değişiklikleri, anormal Q dalgası, ritim ve iletim bozuklukları) tanıyı destekler, EKG değişikliği olmaması olasılığı ortadan kaldırmaz.

Olanak varsa, Hemoglobin, açlık kan şekeri, kan Kolesterol ve Trigliserid düzeyi, Akciğer Grafisi değerlendirilmelidir.

Angina Hangi Hastalıklarla Karışabilir ?

Akut Miyokard İnfarktüsü
•Aort Diseksiyonu
Pnömotoraks
Perikardit
Pulmoner Emboli
Plörezi ve Pnömoni
Reflü Özofajit de benzer semptomlar gösterebilir.

Angina Tedavisi Nasıldır ?

Angina tedavisini Doktorlar yapar. Sakın olaki kendiniz saydığımız ilaçları tek başınıza kullanmayın.

Kararsız anjinanın her an Miyokard İnfarktüsüne ilerleyebileceği unutulmamalı ve hasta acilen sevk edilmelidir.

Anjina’nın Acil Tedavisi

Aspirin tablet 300 mg çiğnetilir  ve

İzosorbid Dinitrat Dil altı tablet 5 mg veya Nitrogliserin sprey: Kontrendikasyon yoksa, 5 dk ara ile 3 kez verildikten sonra göğüs ağrısı geçmezse hasta sevk edilmelidir.

Anjina’nın Uzun Süreli İlaç Tedavisi

Aspirin tablet 100-300 mg/gün tek dozda (kontrendikasyon yoksa)
Beta-Bloker (kontrendikasyon yoksa, hastanın tolere edebileceği en üst doza çıkılabilir)

Metoprolol tablet 100 mg/gün 2 doza bölünerek veya
Atenolol tablet 50-100 mg/gün tek dozda verilebilir.

• Hasta Hastaneye Sevk Edilirken Neler Yapılmalıdır ?

Damar yolu açılır.
•Vital bulgular izlenir.
•Oksijen 4 L/dk verilir.
•Nitrogliserin sprey veya İzosorbid dinitrat 5 mg dil altı tablet verilir.
•Morfin 2-4 mg 5-10 dk arayla (en çok 10 mg) verilebilir.
•Aspirin tablet 300 mg çiğnetilir.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !