Angiotensin II Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Angiotensin II testine Hipertansiyon nedeninin araştırılması sırasında, Renin-Angiotensin sisteminin değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulabilir.

Pek fazla istenen test değildir.

Angiotensin II Testi Neden Yapılır ?

Hipertansiyon etiyolojisinin araştırılması sırasında Renin-Angiotensin Aldosteron sisteminin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulabilir.

Bu sistemin en önemli elemanı olan Renin, Böbreklerin juxtaglomerular hücrelerinde sentez ve depo edilir. Renin salgısı, plazma volümünde ve Sodyum konsantrasyonunda azalma durumunda uyarılır.

Angiotensin II Nedir ?

Renal lenf ve toplardamar dolaşımına salgılanan Renin, Angiotensinojen’i bölerek Angiotensin I’in serbest hale gelmesini sağlar.

Angiotensin I ise Angiotensin Converting Enzim (ACE) tarafından katalizlenen reaksiyon sonucunda Angiotensin II’ye dönüşür.

Angiotensin II, potent bir vazopressör olmanın yanı sıra aynı zamanda Adrenal Korteksten Aldosteron salınımını da uyararak kan volümünün ayarlanmasına katkıda bulunur.

Angiotensin II Yüksekliği Nedenleri ?

Renin salgılayan tümörler

Volüm azalması durumları

Konjestif Kalp Yetmezliği

Siroz‘da plazma Angiotensin II konsantrasyonu yükselir.

Angiotensin II Düşüklüğü Nedenleri ?

Böbreği alınmış hastalar

Primer Aldosteronizm

Cushing sendromu ve

ACE inhibitörü kullananlarda Angiotensin II düzeyi düşük bulunur.

Numune :

EDTA’lı plazma (mor kapaklı tüp).

Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda muhafaza edilmelidir.

Hasta en azından 2-4 hafta boyunca günde 3 gram kadar Sodyum içeren, normal tuzlu bir diyet uyguluyor olmalıdır.

Numune alınmadan önce hasta en az 30 dakika uzanmış pozisyonda dinlendirilmelidir.

Referans Aralığı :

20 – 40 pg/mL.