Anti-dsDNA Nedir, Neden Yapılır ve SLE Hastalığı Nedir ?

Anti-dsDNA testi genellikle Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) olasılığını düşündüren şikâyet ve klinik bulguları olan kişilerin değerlendirilmesi veya SLE teşhisi konulmuş olan hastaların takibi sırasında istenir.

Kollajen doku hastalığı olasılığı düşünülen hastalara, ilk aşamada tarama amacıyla Anti-Nükleer Antikor (ANA) testi yapılır.

Sonucun pozitif bulunması durumunda, sonraki aşamada kullanılan ANA profili testi kapsamında diğer antikorlarla birlikte değerlendirilir.

Çifte sarmal DNA’ya karşı oluşan antikorlar, SLE olasılığı düşünülen hastaların değerlendirilmesinde büyük öneme sahip otoantikorlardır.

IFA-ANA testinde Homojen veya Periferal Patern’de boyanmaya neden olurlar.

IFA veya ELISA tekniği kullanılarak yapılan ANA tarama testi neticesi Negatif bulunan vakalarda Anti ds-DNA testi yapılmasının gereği yoktur.

Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

Anti ds-DNA varlığı, öncelikle akla SLE olasılığını getirir.

American College of Rheumatology, bu antikorların varlığını SLE için en önemli teşhis kriterlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Test sonucunun belirgin derecede pozitif bulunmasının, doğru bir şekilde Sistemik Lupus Eritematozus tanısı koydurma olasılığı % 90’ın üzerindedir.

SLE dışındaki diğer kollajen doku hastalıklarının bazılarında da Anti ds-DNA pozitifliğine rastlanır.

Sjögren Sendromu vakalarının % 20-30 kadarında

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı (MCTD) vakalarının % 20-25 kadarında

Skleroderma vakalarının ise % 5’inden daha az bir kısmında sonuç pozitif bulunur.

Diğer kollajen doku hastalıklarında bulunma sıklığı çok daha düşüktür.

Hidralazin ve Prokainamid gibi ilaçların sebep olduğu Lupus tablosunda ise tipik olarak ds-DNA antikorları bulunmaz.

Anti ds-DNA, SLE’nin teşhisi dışında, teşhisi konmuş hastaların izlenmesinde de kullanılır.

Özellikle Lupus Nefriti‘nde ds-DNA antikorları düzeyi ile hastalığın aktivite derecesi arasında korelasyon mevcuttur.

Klinik tablonun kötüleşmesinden önce serum Anti ds-DNA titresinde genellikle artma meydana gelmektedir.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Referans aralığı:

Negatif

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !