Anti-Fosfatidilserin Antikor (APS) Testi ve Anti Fosfolipid Sendromu

Anti-Fosfatidilserin Antikorları tıpkı Anti-Kardiyolipin ve Beta 2 Glikoprotein antikorları gibi arteriyel ya da venöz Tromboz ve Nonbakteriyel Trombotik Endokardit gibi kardiyovasküler hastalıklarda istenir.

Tekrarlayan düşükler, Livido Retikülaris veya Piyoderma Gangrenozum gibi dolaşım bozukluğu sonucu oluşan cilt hastalıkları, başta Sistemik Lupus Eritematozus olmak üzere Romatizmal hastalıklar, Trombositopeni ve Hemolitik Anemi gibi hastalıklarda da ayırıcı tanı için istenir.

Antifosfolipit Sendromu, hemen hemen bütün organ sistemlerini etkileyen, klinik olarak arteriyel ya da venöz tromboz, trombositopeni veya fetüs kayıpları ile karakterize bir hastalık tablosudur.

Ancak bu teşhisin konulabilmesi için, Kardiyolipin ve Fosfatidilserin gibi anyonik membran fosfolipitlerine veya bunlarla ilişkili Beta-2 Glikoprotein 1 gibi plazma proteinlerine yönelik antikorların ya da Lupus Antikoagülanların varlığının gösterilmesi gerekir.

In vitro koşullarda Fosfolipitlerin rol oynadığı koagülasyon testlerinde uzamaya sebep olan Fosfolipit antikorlarına “Lupus Antikoagülan” adı verilir.

Ancak Lupus Antikoagülan etkisi Fosfolipit antikorlarının hepsinde bulunmaz.

Her ne kadar bu antikorlar in vitro koşullarda koagülometrik test sonucunun uzamasına sebep olduğu için “antikoagülan” olarak adlandırılıyorsa da, in vivo koşullarda bu antikorlar Trombosit aktivasyonunu uyarıcı ve dolayısıyla da tromboz eğilimi artırıcı bir etki meydana getirir.

Test Sonucunun Yorumu:

Antifosfatidilserin antikorlarının pozitif bulunması, Anti-Fosfolipit Sendromu olasılığını destekleyen bir kriter olarak kabul edilir.

Anti-Kardiyolipin antikorlarının, başta Sifiliz, Parvovirüs, Hepatit A ve Rubella olmak üzere bazı enfeksiyonlarda pozitif bulunma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle, Anti-Fosfatidilserin antikorlarının daha spesifik bir marker olduğu kabul edilmektedir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

 

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !