Anti-Fosfatidilserin Antikor ve Anti Fosfolipid Sendromu Nedir ?

Anti-Fosfatidilserin Antikorları tıpkı Anti-Kardiyolipin ve Beta 2 Glikoprotein antikorları gibi Arteriyel ya da Venöz Tromboz ve Nonbakteriyel Trombotik Endokardit gibi kardiyovasküler hastalıklarda istenir.

Anti-Fosfatidilserin Antikor Testi Neden İstenir ?

Tekrarlayan düşükler

Livido Retikülaris

Piyoderma Gangrenozum gibi dolaşım bozukluğu sonucu oluşan cilt hastalıkları

Sistemik Lupus Eritematozus gibi Romatizmal hastalıklar

Trombositopeni ve

Hemolitik Anemi gibi hastalıklarda da ayırıcı tanı için istenir.

Antifosfolipit Sendromu Nedir ?

Antifosfolipit Sendromu hemen hemen bütün organ sistemlerini etkileyen, klinik olarak arteriyel ya da venöz tromboz, trombositopeni veya fetüs kayıpları ile karakterize bir hastalık tablosudur.

Ancak bu teşhisin konulabilmesi için, Kardiyolipin ve Fosfatidilserin gibi anyonik membran fosfolipitlerine veya bunlarla ilişkili Beta-2 Glikoprotein 1 gibi plazma proteinlerine yönelik antikorların ya da Lupus Antikoagülanların varlığının gösterilmesi gerekir.

In vitro koşullarda Fosfolipitlerin rol oynadığı koagülasyon testlerinde uzamaya sebep olan Fosfolipit antikorlarına “Lupus Antikoagülan” adı verilir.

Ancak Lupus Antikoagülan etkisi Fosfolipit antikorlarının hepsinde bulunmaz.

Her ne kadar bu antikorlar in vitro koşullarda koagülometrik test sonucunun uzamasına sebep olduğu için “antikoagülan” olarak adlandırılıyorsa da, in vivo koşullarda bu antikorlar Trombosit aktivasyonunu uyarıcı ve dolayısıyla da tromboz eğilimi artırıcı bir etki meydana getirir.

Antifosfolipit Antikor Pozitif Ne Demek ?

Antifosfatidilserin antikorlarının pozitif bulunması, Anti-Fosfolipit Sendromu olasılığını destekleyen bir kriter olarak kabul edilir.

Anti-Kardiyolipin antikorlarının, başta Sifiliz, Parvovirüs, Hepatit A ve Rubella olmak üzere bazı enfeksiyonlarda pozitif bulunma olasılığının daha yüksek olması nedeniyle, Anti-Fosfatidilserin antikorlarının daha spesifik bir marker olduğu kabul edilmektedir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !