Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru Nedir ?

Anti-GBMA (Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru, Goodpasture Antikoru) genellikle ilerleyici Glomerülonefrit ve Pulmoner kanama ile karakterize, Goodpasture sendromu veya Glomerüler Bazal Membran Hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru Nedir ?

Çok nadir istenen testlerdendir.

Glomerüler Bazal Membran Antikoru mevcudiyeti, tek başına Glomerülonefrit’i gösterebileceği gibi, Glomerülonefrit ve Pulmoner kanama ile karakterize Goodpasture Sendromu tablosununu varlığını da gösterebilir.

Daha seyrek olarak da Pulmoner Hemosiderozis‘de görülebilir.

Goodpasture Sendromu Nedir ?

Rastlanma sıklığı, yaş ve cinsiyet açısından bazı dikkat çekici özellikler taşır.

20-40 yaş aralığında çoğunlukla Erkeklerde görüldüğü halde, 50 yaş üzerinde ise daha ağırlıklı olarak Kadınlarda görülür.

İleri yaşlarda ortaya çıkan tabloda, Pulmoner tutulum olmaksızın tek başına Glomerülonefrit‘e daha fazla rastlanır.

Klinik olarak, Pulmoner kanama ve Hemoptizi yani Balgamda kan, Goodpasture Sendromu’nun en sık rastlanan başlangıç şikâyetleridir.

Hastalığın seyri sırasında tekrarlayan Hemoptizi ve bazen yaşamı tehdit edici ölçüde Akciğer kanaması meydana gelebilir.

Yaşam kaybının daha sık rastlanan sebebi olan Glomerülonefrit ile ilişkili bulgular, Oligüri, Proteinüri ve Hematüri‘dir.

Böbrek tutulumu halinde klinik tablo çok kısa zaman içinde (haftalar içinde) kötüleşerek Akut Renal Yetmezliğe sebep olabildiğinden, teşhisin erkenden konularak gereken tedbirlerin ve ilaç tedavisinin erkenden uygulanması büyük önem taşır.

Tedavi edilmeyen vakalarda yaşam kaybı oranı yüksektir.

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru Pozitif Ne Demek ?

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru pozitif demek, olasılıkla Goodpasture Sendromu varlığını gösterir. Bununla beraber teşhisin kesinleşmesi için genellikle Böbrek ve Akciğer Biyopsi’sine ihtiyaç duyulur.

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru bulunan hastaların yaklaşık % 30 kadarında aynı zamanda ANCA (Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor) pozitifliği de görülebilir.

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru Negatif Ne Demek ?

Anti-Glomerüler Bazal Membran Antikoru negatif demek, olasılıkla Goodpasture Sendromu yok demektir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !