Anti-HBc IgM Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır ?

Anti-HBc IgM testi  Akut Hepatit B enfeksiyonunun teşhisinde ve Total Anti-HBc testi ile birlikte Akut – Kronik Hepatit B ayrımında kullanılır.

Anti-HBc IgM Nedir ?

Hepatit B enfeksiyonu sonrasında pozitif hale gelen ilk antikor olduğundan, HBsAg’in negatifleştiği ancak AntiHBs’nin henüz pozitifleşmediği “pencere döneminde” pozitif bulunan tek marker’dır.

Akut Hepatit B enfeksiyonu teşhisinde kullanılan en yararlı serolojik testlerden biri olarak kabul edilir.

Hepatit B Nedir ?

Hepatit B virüsü,bütün Dünya’da yaygın olarak rastlanan, Akut veya Kronik Hepatit tablosuna sebep olabilen bir virüstür.

Kendiliğinden iyileşmemesi veya tedavi edilmemesi durumunda, uzun dönemde Siroz ve Karaciğer Kanseri‘ne sebep olabilen bir enfeksiyon etkenidir.

Halen Dünya’da 300 milyon civarında kişinin Hepatit B taşıyıcısı olduğu ve bunların yaklaşık olarak % 25 kadarında uzun dönemde Siroz ve Karaciğer Yetmezliği ya da Hepatosellüler Kanser gelişebileceği bildirilmektedir.

Hepatit B Nasıl Bulaşır ?

Enfekte kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu

Zedelenmiş cilt ya da mukoza ile temas ve

özellikle Uyuşturucu bağımlılarının aynı enjektörü müşterek olarak kullanmaları, yetişkinlerde virüsün en önemli bulaşma yolları olarak kabul edilir.

Enfekte kişilerin vücut salgılarında da virüs bulunabildiğinden, cinsel temasla da bulaşma meydana gelebilir.

Anneden Bebeğe geçiş, daha çok doğum sırasında, Annenin kanı ve vücut salgıları ile temas sonucunda gerçekleşmektedir.

Her ne kadar gündelik yaşamda Hepatit B virüsü taşıyıcıları ile aynı ortamda bulunmanın enfeksiyon riski yaratmadığı bilinse de, taşıyıcı ile aynı ev ortamını uzun süre paylaşmak, Huzurevi, Kışla, Öğrenci yurdu gibi mekânlarda yaşamak da bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Hepatit B Tehlikeli mi ?

HBV enfeksiyonunun inkübasyon dönemi 1-4 ay arasında değişir.

Akut dönemde klinik belirtilerin şiddeti çok geniş bir yelpazede dağılım gösterir. Vakaların yaklaşık % 70 kadarında subklinik veya anikterik Hepatit tablosu gelişirken, yaklaşık % 30 vakada İkterik Hepatit tablosu görülür.

Enfekte olan Hepatositlerin bağışıklık sistemi aracılığı ile parçalanması sonucunda ortaya çıkan ve çok ağır bir seyir gösteren Fulminant Hepatit tablosuyla, Akut Hepatit vakalarının % 0.1-0.5 kadarında karşılaşılır.

Akut Hepatit safhasından sonra iyileşme gösteren vakalarda genellikle 1-4 ay içinde serum ALT aktivitesi normal seviyeye iner.

ALT aktivitesinin 6 aydan daha uzun bir süre devam etmesi Kronik Hepatit B tablosunun gelişmekte olduğunu düşündürür.

Kronikleşme oranı, enfeksiyonun meydana geldiği yaş ile yakından ilgilidir. Kronik Hepatit gelişme oranı perinatal dönem enfeksiyonlarında % 90 seviyesine ulaşabildiği halde, 1- 5 yaş arası enfeksiyonlarda % 20-50 arasında değişir.

Yetişkin döneminde meydana gelen enfeksiyonların sonucunda Kronik Hepatit gelişme oranı ise % 5’den düşüktür.

Anti-HBc IgM Testi Ne Zaman Yapılır ?

Hepatit B enfeksiyonunun akut veya kronik dönemde olduğunun ayırt edilmesine yardımcı bir testtir. Ancak, kronik dönemde olup akut alevlenme dönemleri yaşayan hastaların bir kısmında da pozitif olabilmektedir.

Hepatit B core antijeni, serumda tespit edilemeyen, virüsün içinde bulunan bir antijen’dir.

Bir kişinin serumunda bu antijene karşı gelişen Anti-HBc antikorlarının bulunması, o andaki HBsAg neticesinden bağımsız olarak, o şahsın Hepatit B virüsü ile karşılaşmış olduğunu gösterir.

IgM sınıfı Anti-HBc antikorları, HBV enfeksiyonu sonrasında oluşan ilk antikor’lardır.

HBsAg’nin pozitifleşmesinden sonraki 1 ay içinde pozitif hale gelir ve 6-8 ay sonra negatif hale gelir.

Numune :

Serum

Referans Değer :

Negatif