Anti-HBe Nedir, Ne Zaman ve Neden Yapılır ?

Anti-HBe testi Hepatit B ile enfekte bir şahsın bulaştırıcılık olasılığının yüksek olup olmadığının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Anti-HBe Nedir ?

Hepatit B enfeksiyonunun takibinde kullanılan bir antikordur. HBeAg ortadan kalktıktan sonra pozitifleşir. Anti HBe’si pozitif olan hastaların karaciğer fonksiyon testleri genellikle normaldir.

HBeAg testi ile birlikte kullanıldığında, Hepatit B enfeksiyonun iyileşme dönemine girip girmediğini belirleme konusunda da yardımcı olur.

Anti-HBe Ne Zaman Yapılır ?

Hepatit e antijeni, enfeksiyonun erken döneminde, HBs antijeninin pozitif hale gelmesinden kısa bir zaman sonra pozitifleşir.

HBe antijeninin pozitifliği, enfekte şahsın vücudunda virüs replikasyonunun devam ettiğinin, dolayısıyla enfekte edici özelliğinin bulunduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

HBe antijen konsantrasyonu ile HBV DNA konsantrasyonu arasında korelasyon olduğu kabul edilmektedir.

Akut safhanın geçmesi ve kişinin iyileşme yoluna girmesi durumunda, Anti-HBe antikorları pozitif hale gelir ve kısa bir zaman sonra da HBe antijeni negatifleşir.

 

 

Anti-HBe yıllarca pozitifliğini muhafaza eder.

Anti-HBe Neden Yapılır ?

Bu test kişide bulaştırıcılık riskinin azalıp azalmadığı ve iyileşmenin başlayıp başlamadığını görmek için istenen testlerdendir.

Hepatit B virüsü taşıyıcılığı devam etse bile, Anti-HBe pozitifliği, virüsün büyük ölçüde inaktive olduğunun ve şahsın bulaştırıcılık özelliğinin, önemli ölçüde azalmış olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

HBe antijenin kaybolmasına ve “Anti-HBe” antikorlarının pozitifleşmesine rağmen, serum HBV-DNA yoğunluğu ve ALT aktivitesi yüksek seyreden kişilerde, HBe antijenini kodlayan precore/core promoter bölgesini ilgilendiren bir mutasyon bulunabileceği düşünülür.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.