Anti-HBs Testi Nedir, Ne Zaman Yapılır, Pozitif ve Negatif Nedir ?

Anti-HBs kişinin Hepatit B virüsüne karşı, enfeksiyon ya da aşılama yoluyla kazanılmış bağışıklığının bulunup bulunmadığını gösterdiğinden bağışıklık kontrolü amacıyla kullanılır.

Virüsün vücuttan atıldığının ve yaşam boyu sürecek bağışıklığın göstergesi olması nedeniyle, Hepatit B virüs enfeksiyonun takibinde de kullanılır.

Ayrıca Karaciğer nakli yapılmış olan hastalarda, Hepatit B’nin tekrarlamasını önlemek amacıyla yapılan immünglobulin tedavisinin izlenmesinde kullanılabilir.

Değerlendirme:

Hepatit B yüzey antijeni, yani HBsAg, Hepatit B virüs enfeksiyonunda ilk pozitifleşen serolojik belirteçtir.

Genellikle, enfeksiyondan sonraki 4-16 hafta içinde HBsAg pozitif hale gelir.

Akut vakalarda, HBsAg belirtilerin ortaya çıkmasından 4-8 hafta sonra negatif hale dönerken çok kısa bir zaman sonra da Anti-HBs pozitifleşir.

Anti-HBs neticesinin “pozitif” bulunması, Hepatit B enfeksiyonunun sona ermiş olduğunu gösterir.

Anti-HBs, blokan antikor özelliği taşıdığından, sonraki olası karşılaşmalarda da kişiyi enfeksiyondan korur.

Hepatit B aşı uygulaması sonrasında, aşının arzu edilen bağışıklığı temin edip etmediğinin değerlendirilmesi amacıyla da Anti-HBs kontrolü yapılır.

10 mIU/mL konsantrasyonunu aşan ve bu nedenle “pozitif” olarak değerlendirilen sonuçlar, aşılama sonrası arzu edilen bağışıklığın elde edildiğinin kanıtı olarak kabul edilebilse de, başarılı bir aşılama uygulaması sonrasında genellikle çok daha yüksek antikor konsantrasyonları elde edilir.

Bir şahsın anti-HBs neticesinin pozitif bulunması durumunda, bu bağışıklığı aşılanma sonrasında elde edilen bağışıklık mı, yoksa hepatit B virüsü ile temas sonucunda mı elde edilmiş olduğunu ayırt etme ihtiyacı duyulduğunda, anti-HBc antikorlarının kontrol edilmesi gerekir.

Total anti-HBc test neticesinin pozitif bulunması, bağışıklığın enfeksiyon sonucunda aktif olarak, negatif bulunması durumunda ise bağışıklığın aşılama sonrasında pasif olarak elde edilmiş olduğu sonucuna varılır.

Anti-HBs antikorlarının blokan antikor özelliği taşıması sebebiyle HBsAg ve anti-HBs test neticelerinin aynı anda pozitif olması normal koşullarda beklenen bir durum değildir.

Bu duruma HBsAg taşıyıcısı olup da, önceden kontrol edilmeden aşılananların bir kısmında veya daha nadir olarak, anti-HBs antikorları pozitif hale geldikten sonra mutant bir virüsle yeniden enfekte olan hastalarda rastlanabilir.

Numune:

Serum.

Aç karnına olma şartı aranmaz.

Referans Değer:

Negatif.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !