Anti-HCV RIBA Testi Nedir ?

Anti-HCV RIBA testi Anti-HCV tarama testinde tespit edilen antikorların gerçekten de HCV virüsüne yönelik olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Bu test yalnızca Anti-HCV sonucu pozitif bulunan şahıslara uygulanır. Bu sebeple bir tarama testi olarak kullanılamaz.

Anti-HCV RIBA Testi Nedir ?

Sonucunun pozitif bulunması, yani 2 veya daha fazla sayıda antijen bandının görünür hale gelmesi, immünoassay teknikleri ile belirlenmiş olan antikorların gerçekten de Hepatit C virüsüne yönelik olduğunu, yani şahsın geçmişte bu virüs ile temas etmiş olduğunu gösterir.

Ancak bu sonuca bakılarak şahsın o anda virüsü taşımaya devam edip etmediğinin söylenmesi mümkün değildir.

Vireminin devam edip etmediğinin belirlenmesi için PCR tekniği kullanılarak Hepatit C viral RNA araştırması yapılması gerekir.

Test sonucunun negatif bulunması, Anti HCV test sonucunu pozitifleştiren antikorların HCV virüsüne yönelik olmadığını, yani interferans sebebiyle yalancı pozitif sonuç elde edilmiş olduğunu düşündürür.

Test sonucunun indetermine olarak rapor edilmesi durumunda sonuç kesin şekilde karar verdirici değildir. Kesin karar için, 2–3 ay kadar sonra çalışmanın tekrarlanması veya doğrudan doğruya PCR tekniği ile viral RNA çalışması yapılması tercih edilebilir.

Özellikle indetermine sonuç veren, bağışıklık yetersizliği sorunu olan hastalarda doğrudan doğruya RT-PCR çalışması yapılması daha uygun olacaktır.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.