Anti-Histon Antikor Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Anti-Histon Antikor testi başlıca olarak Otoimmün hastalıklardan SLE ve Romatoid Artrit gibi hastalıklarda istenir.

Histon’lar çift sarmallı DNA yapısının stabilizasyonunda rol oynarlar. Bilinen 5 farklı tipi vardır: H1, H2A, H2B, H3 ve H4.

Anti-Histon Antikor Nedir ?

Hücrelerde bulunan Kromatin yapısında bulunan Histon proteinlerine saldıran antikorlardır.

Sıklıkla ilaçla indüklenmiş (Prokainamid, Hidralazin) Lupus Eritematozus (% 95)’ta pozitif saptanır.

Ayrıca ilaçla ilgili olmayan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) % 30- 70 ve

Romatoid Artrit‘li hastaların % 15-50’inde pozitif bulunabilir.

Kas inflamasyonu olan Miyozit

EBV enfeksiyonu’nda da pozitif olabilirler.

Anti-Histon Antikor Pozitif Ne Demek ?

Bu durumda kişide olasılıkla ilaç kullanımıyla başlamış SLE hastalığı vardır denebilir.

Anti-Histon Antikor Negatif Ne Demek ?

SLE hastalığı olma ihtimali düşük demek.

Kişi olasılıkla sağlıklıdır ve SLE hastası değildir demektir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif