Anti-İnsülin Antikoru Nedir, Negatif ve Pozitif Ne Demek ?

Anti-İnsülin Antikoru genellikle genç Diyabet’lilerde Tip 1, Tip 2 ayrımı yapılması, Ailesinde Tip 1 Diyabet vakası bulunan çocuklarda ve gençlerde bu tipte Diyabet gelişme olasılığının değerlendirilmesi için istenir.

İnsülin tedavisi almakta olan Diyabet hastalarında İnsülin Direnci bulunma olasılığının değerlendirilmesi gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.

Diyabet Nedir ?

Tip 1 Diyabet, Pankreasın İnsülin üreten ß hücrelerinin tahrip olması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Her yaşta görülmesi mümkün olmakla birlikte, özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.

Tip 1 Diyabet vakalarının % 90 kadarı Otoimmun, % 10 kadarı ise İdiyopatik’tir.

Anti-İnsülin Antikoru Nedir ?

Otoimmun Tip 1 Diyabet vakalarında, hastalığın başlangıcından önceki dönemde ve başlangıç döneminde, Pankreas adacıklarında bulunan çeşitli yapılara karşı ve bu arada İnsüline karşı antikorlar bulunur.

Hastalığın belirgin hale gelmesinden bir süre sonra genellikle antikor titresinin düştüğü ve daha sonra da tamamen ortadan kalktığı görülür.

Anti-İnsülin Antikoru Pozitif Ne Demek ?

İnsülin antikorları da dahil olmak üzere Pankreasın adacıklarında bulunan yapılara karşı antikor mevcudiyeti, özellikle birinci dereceden bir yakınında Tip 1 Diyabet bulunan kişilerde hastalığın ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu düşündürür.

İnsülin Antikorları, teşhisi yeni konmuş Tip 1 Diyabet vakalarında % 40-70 sensitivite ve % 99 spesifite ile tanıyı destekler.

Anti-GAD Antikorları’nın ise sensitivitesi % 70-90, spesifitesi % 99’dur.

Günümüzde, Diyabet tedavisinde yalnızca insan rekombinant İnsülini kullanılmakta olması, eksojen İnsülin kullanımına bağlı antikor oluşma sıklığını çok düşük seviyelere indirmiş olmakla birlikte, zaman zaman böyle bir sorunla karşılaşılabilmektedir.

Antikorlara bağlı İnsülin direnci olarak adlandırılan böyle bir durumda, enjekte edilen İnsülinin bir kısmının dolaşmakta olan antikorlar tarafından etkisiz hale getirilmesi nedeniyle, arzu edilen klinik cevabın elde edilebilmesi için, kullanılan İnsülinin dozunda artış yapılması ihtiyacı doğar.

Test sırasında kullanılan işaretli insan İnsülin’inin % 10’undan daha fazlasının hasta serumu tarafından bağlanması klinik olarak anlam taşıyan seviyede İnsülin Antikoru bulunduğunu düşündürür.

Anti-İnsülin Antikoru Negatif Ne Demek ?

İleride Tip 1 Diyabet ortaya çıkma olasılığının düşük olduğunu düşündürür. Bununla beraber kesin olarak Diyabet gelişmeyecek demek de değildir.

Numune :

Serum.

Referans Aralığı :

% 4 – 10.