Anti-Mitokondriyal Antikor M2 Testi Nedir, AMA M2 Pozitif Ne Demek ?

Anti-Mitokondriyal Antikor M2 (AMA M2) özellikle Primer Bilier Siroz olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Primer Bilier Siroz ile diğer Kronik Karaciğer Hastalıkları arasında ayırıcı tanıya yardımcı olur.

Çeşitli Karaciğer hastalıklarında, hastaların serumunda mitokondri antijenlerine yönelik antikorlara rastlanabilir. M1’den M9’a kadar numaralanan bu antikorlardan, özellikle M2 tipinin “Primer Biliyer Siroz” hastalığı için spesifitesi ve sensitivitesi yüksektir.

Primer Biliyer Siroz, safra kanallarında ilerleyici tahribat ve tıkanıklık meydana getiren, etkin şekilde tedavi edilememesi durumunda Kolestaz ve Karaciğer Yetmezliği ile neticelenen bir hastalıktır.

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

En fazla 40-50 yaşları arasında ortaya çıkar.

Ailevi yatkınlık oranı çok yüksektir. Başka bir otoimmun hastalığı olan kişilerde de görülme sıklığı daha yüksek olmaktadır.

Hastalığın ileri aşamalarında yorgunluk ve kaşıntı gibi şikâyetler, karaciğer, dalak büyümesi ve sarılık gibi bulguların ortaya çıkmasına rağmen, hastaların çoğunda teşhis, genel sağlık kontrolleri sırasında tespit edilen karaciğer enzim yüksekliklerinin sebebini belirlemeye yönelik araştırmalar sırasında konur.

Değerlendirme Nasıl Yapılır ?

Anti-Mitokondriyal antikorların ve de özellikle Tip M2 antikorlarının varlığı Primer Biliyer Siroz lehine bir bulgu olarak değerlendirilir.

Primer Biliyer Siroz tanısı konulan hastaların % 99’a varan kısmında AMA pozitifliği bulunur. Yani yalancı negatif sonuç elde edilebilme olasılığı çok düşüktür.

Özelikle Tip M2 antikorlarının bulunması Primer Biliyer Siroz açısından çok daha spesifik olup, klinik bulgusu olan hastalarda teşhis koydurucu bir parametre olarak kabul edilir.

Tip M2 antikorlarının varlığı teşhis açısından çok büyük önem taşımakla birlikte antikor titresinin izlenmesi, hastalığın safhasının belirlenmesi ve seyrinin izlenmesi açısından yeterince yardımcı olmaz.

Kronik Aktif Hepatit

Ekstrahepatik Biliyer Obstrüksiyon

Wilson Hastalığı

Hemokromatosis

Alkolik Siroz

Sistemik Lupus Eritematozus

CREST sendromu

Romatoid Artrit ve

Diğer otoimmun hastalıklarda da çok seyrek olarak rastlanır.

Numune:

Serum.

Referans Değerler:

Negatif.

 

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !