Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) Testi Nedir, Pozitifliği Ne Demek ?

Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA) testi başlıca olarak Wegener Granülomatozis, Mikroskopik Polianjitis (Churg-Strauss Sendromu) ve İmmun Nekrotizan Glomerülonefrit gibi otoimmun vaskülitlerin teşhisi amacıyla kullanılır.

Nötrofillerin sitoplazmik granüllerinde yer alan enzimlere karşı oluşan otoantikorlar, Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor veya kısaca ANCA olarak adlandırılır.

Wegener Granulomatozis’i Nedir ?

Küçük arterleri, arteriolleri ve kapillerleri etkileyen Vaskülit tablosudur.

Üst ve alt Solunum sisteminde Nekrotizan Granülomatöz lezyonlar, Glomerülonefrit ve diğer organ sistemlerinde çeşitli değişiklikler meydana getirir.

40 veya 50’li yaşlarda ortaya çıkar, Kadın ve Erkekleri eşit sıklıkta tutar ve tedavi edilmemesi halinde bir yıldan kısa bir süre içinde yaşam kaybına sebep olabilir.

Yaklaşık 4-12 ay süren başlangıç döneminde hastaların % 90’ında alt ve üst solunum yolları ile ilişkili, ancak semptomatik tedaviye cevap vermeyen ;

Nazal Konjestiyon

Sinüzit

Otitis Media

Mastoiditis

Diş eti iltihabı

Subglottik Stenoz sebebiyle stridor

Öksürük

Nefes darlığı ve

Hemoptizi gibi şikâyetler görülür.

Ayrıca dolaşan Oligoartrit, gözlerle ilişkili olarak, tek taraflı Ptozis, Sklerit, Üveit, Periferal Ülseratif Keratit, ciltte Purpura, Nöropati’ye bağlı olarak his kayıpları görülebilir.

Hastaların dörtte üçünde Renal tutulum meydana gelir.

Ateş, kırıklık ve kilo kaybı da en sık rastlanan şikâyetlerdendir.

Klinik muayenede bu şikâyetlere karşılık gelen bulgulara rastlanır.

Venöz Trombotik olaylar bu hastalarda çok sık görülebildiğinden bu konuda da dikkatli olunması tavsiye edilir.

Renal tutulumu olan hastaların hepsinde idrar sedimentinde Eritrosit ve bazen Eritrosit Silendirleri bulunur. Beraberinde Lökosit de bulunabilir.

ANCA Pozitifliği Ne Demek ?

c-ANCA, karakteristik olarak Wegener Granülomatozis ve Mikroskopik Polianjiopati hastalarının % 90 kadarında, Churg-Strauss Sendromunda ise daha düşük oranda pozitif bulunur.

Antikor titresine bakılarak tedaviye alınan cevabın izlenmesi mümkün değildir. Remisyona giren vakalarda antikor pozitifliği yıllarca devam edebilir.

p-ANCA paterni daha çok Mikroskopik Polianjitis veya Churg-Strauss vasküliti’nde görülür. Klasik Wegener Granülomatozis vakalarının yalnızca % 10-25 kadarında p-ANCA paternine rastlanır.

cANCA ve pANCA testlerinin yalancı pozitif sonuç verme oranı %1’in altında, yani oldukça düşükdür.

Yukarıda sayılan hastalıklar dışında ;

Sistemik Lupus Eritematozus (% 25)

Romatoid Artrit (% 20)

Sjögren Sendromu (% 25)

Goodpasture Sendromu

İdiopatik Glomerülonefrit ve

Kronik Enfeksiyon hastalarının bir kısmında p-ANCA paternine uyan pozitif neticelere rastlanabilir.

HIV 

Endokardit

Kistik Fibroz

Felty Sendromu

Kawasaki Sendromu

Ülseratif Kolit ve

Crohn Hastalığı vakalarında c-ANCA ve p-ANCA paternlerine uymayan atipik boyanma paternlerine rastlanır.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.