Anti-Retikülin Antikoru ve Çölyak Testleri Nelerdir ?

Anti-Retikülin Antikorları genellikle Çölyak hastalığının teşhisinde ve tedaviye alınan cevabın takibinde kullanılır.

Anti-Retikülin antikorları, diğer serolojik testlerle mukayese edildiğinde Çölyak hastalığı teşhisi açısından daha düşük spesifite ve sensitiviteye sahiptir.

Bu nedenle günümüzdeki kullanımı azalmıştır.

Anti-Retikülin Antikoru Nedir ?

Glütene duyarlı enteropatisi olan çocukların % 60, yetişkinlerin ise % 30 kadarında bu antikora rastlanır.

Dermatitis Herpetiformis hastalarının yalnızca % 20’sinde ve Crohn hastalarının bir kısmında da bulunabilir.

Çölyak Testleri Nelerdir ?

Hastalık belirti ve bulgularına sahip bir kişide test sonucunun pozitif bulunması, Çölyak hastalığı olasılığını destekleyen bir bulgu olarak kabul edilmekle birlikte tek başına teşhis için yeterli değildir.

IgA sınıfı Doku Transglutaminaz ve Endomisyal antikorlar, Anti-Retikülin antikorlara göre çok daha sensitif ve spesifiktir.

Sensitivitenin yeterince yüksek olmaması sebebiyle test neticesinin negatif olması da hastalık olasılığını ekarte ettirmez.

Anti-Retikülin antikorları pozitif olan hastalarda, glutensiz diyet uygulaması sonrasında klinik belirtilerde düzelme ile birlikte, diğer ilişkili antikor titresinde olduğu gibi Anti-Retikülin antikor titresinde de düşme meydana gelir.

Yalancı pozitiflik oranının düşük olduğu bildirilmektedir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.