Anti-Sentromer Antikoru ve Crest Sendromu Nedir ?

Anti-Sentromer Antikoru genellikle  Skleroderma hastalığının bir varyantı olarak kabul edilen CREST Sendromu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Kollajen Doku Hastalığı olasılığı düşünülen hastalara, ilk aşamada tarama amacıyla Anti-Nükleer Antikor (ANA) testi yapılır.

Sonucun pozitif bulunması durumunda, sonraki aşamada kullanılan ANA profili testi kapsamında diğer antikorlarla birlikte değerlendirilir.

Crest Sendromu Nedir ?

Sistemik Skleroz‘un sınırlı formu CREST Sendromu olarak adlandırılır.

Sistemik Skleroz vakalarının klinik olarak % 80 kadarı Sınırlı % 20 kadarı Diffüz bir tablo oluşturur.

CREST Sendromu ;

Calsinosis cutis

Reynaud Fenomeni

Özafajiyal Motilite bozukluğu

Sklerodaktili ve

Telenjektazi bulgularının bir araya gelmesiyle oluşan klinik bir tablodur.

Cilt bulguları sistemik formun aksine yalnızca yüzde ve ellerde bulunur.

Böbrek tutulumunun ve interstisyel Akciğer tutulumunun çok seyrek olması nedeniyle CREST Sendromu’nun seyri ve sonucu sistemik forma göre daha iyidir.

Buna karşılık, Parmak kaybına sebep olabilen parmak iskemisi, yaşamı tehdit eden düzeyde Pulmoner Hipertansiyon gelişimi CREST Sendromu’nda nispeten daha fazla görülür.

Değerlendirme :

CREST Sendromu olan hastaların % 50-96 kadarında bu antikorların bulunabildiğini bildiren raporlar vardır.

Bazen hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından yıllar önce pozitif bulunabildiği bildirilmektedir.

CREST Sendromu dışında Primer Biliyer Siroz’lu hastalarda ve daha nadir olarak Romatoid Artrit ve SLE‘da da görülebilmektedir.

Numune :

Serum.

Referans Değer :

Negatif.