Anti-SSA (Ro) Testi Nedir, Pozitif Ne Demek ?

SS-A (Ro) testi bir kollajen doku hastalığı olan Sjögren sendromu başta olmak üzere kollajen doku hastalığı olasılığı düşünülen hastalarda istenir.

Bu gibi durumlarda genellikle  ilk aşamada tarama amacıyla antinükleer antikor (ANA) testi yapılır. SS-A/Ro,  ekstrakte edilebilir bir nükleer antijendir.

SS-B/La, RNP ve Sm antikorları ile birlikte ekstrakte edilebilir nükleer antijenler grubunu oluşturur.

Sjögren Sendromu Nedir ?

Başta tükürük bezleri ve gözyaşı bezleri olmak üzere ekzokrin organların lenfositik infiltrasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Daha çok 40-50 yaş aralığında görülür.

Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha sık görülür.

Hastaların çoğunda Kseroftalmi (Göz kuruluğu), Kserostomi (ağız kuruluğu), Parotis bezi büyümesi, gibi şikayetler ve bulgular tespit edilir.

Bunların dışında ;

Artralji

Artrit

Reynaud Fenomeni

Miyalji

Pulmoner Hastalık

Gastrointestinal hastalık

Lökopeni

Anemi

Lenfadenopati

Nöropati

Vaskülit

Renal Tubuler Asidoz ve

Lenfoma gibi ekstraglandüler bulgular da tespit edilebilir.

Hastaların yaklaşık yarısında Kseroderma (cilt kuruluğu), elle de hissedilen veya hissedilmeyen Purpura ve Ürtiker gibi bulgular da mevcut olabilir.

Hastalık tablosu diğer Romatizmal hastalıklara eşlik etmiyorsa primer Sjögren sendromu, SLE, Romatoid Artrit, veya Skleroderma gibi Romatizmal hastalıklara eşlik ediyorsa sekonder Sjögren sendromu olarak adlandırılır.

Anti-SSA (Ro) Testi Nedir ?

SS-A/Ro antijenine yönelik otoantikorlar, Sjögren sendromlu hastaların % 90’ına varan kısmında, SLE’lu hastaların %40-60 kadarında pozitif bulunur.

Bazı Romatoid Artrit hastalarında da pozitif bulunabilir.

Neonatal dönem ve çocukluk çağı Lupus Eritematozusunda da genellikle pozitif bulunur.

Anti-SSA (Ro) Pozitif Ne Demek ?

Sjögren sendromu

SLE

Romatoid Artrit

Neonatal dönem ve çocukluk çağı Lupus Eritematozusu olasılığını akla getirir.

Sistemik Lupus Eritematozuslu bir gebede, doğum öncesinde SS-A antikorlarının pozitif bulunması, doğacak olan bebekte Konjenital Kalp Bloğu ve Neonatal Lupus Eritematozus tablosu gelişme riskinin yüksek olduğunu düşündürür.

Numune:

Serum

Referans Değerler:

Negatif.