Anti-SSB (La) Antikoru Nedir, Pozitif Ne Demek ?

Anti-SSB (La) testi Sjögren sendromu başta olmak üzere Kollajen Doku Hastalığı olasılığı düşünülen hastalarda istenir.

Bu gibi durumlarda genellikle  ilk aşamada tarama amacıyla Anti-Nükleer Antikor (ANA) testi yapılır.

Anti-SSB Antikoru Nedir ?

SS-A/Ro, RNP ve Sm antikorları ile birlikte SSB, ekstrakte edilebilir nükleer antijenler grubunu oluşturur.

Sjögren Sendromu Nedir ?

Başta tükürük bezleri ve gözyaşı bezleri olmak üzere ekzokrin organların lenfositik infiltrasyonu ile karakterize bir hastalıktır.

Daha çok 40-50 yaş aralığında görülür. Kadınlarda erkeklere göre 9 kat daha sık görülür.

Hastaların çoğunda Kseroftalmi (Göz kuruluğu)

Kserostomi (Ağız kuruluğu)

Parotis bezi büyümesi gibi şikayetler ve bulgular tespit edilir.

Bunların dışında

Artralji

Artrit

Reynaud fenomeni

Miyalji

Pulmoner hastalık

Gastrointestinal hastalık

Lökopeni

Anemi

Lenfadenopati

Nöropati

Vaskülit

Renal Tubuler Asidoz ve

Lenfoma gibi ekstraglandüler bulgular da tespit edilebilir.

Hastaların yaklaşık yarısında Kseroderma (cilt kuruluğu), elle de hissedilen veya hissedilmeyen purpura ve ürtiker gibi bulgular da mevcut olabilir.

Hastalık tablosu diğer Romatizmal hastalıklara eşlik etmiyorsa primer Sjögren sendromu, SLE, Romatoid artrit, veya Skleroderma gibi Romatizmal hastalıklara eşlik ediyorsa sekonder Sjögren sendromu olarak adlandırılır.

Anti-SSB (La) Pozitif Ne Demek ?

SSB testi Sjögren sendrom’lu hastaların % 60 kadarında, Sistemik Lupus Eritematozus‘lu hastaların % 10-15 kadarında pozitif bulunur.

Pozitif neticeler, bağ dokusuna yönelik otoantikorlara bağlı bir hastalık bulunduğunun kuvvetli bir kanıtı olarak kabul edilir.

SSB, İmmunofloresans tekniği kullanılarak yapılan ANA araştırmasında benekli boyanma modeline neden olur.

Neonatal Lupus hastalığı olan çocukların çoğunluğunda SSA ile birlikte SSB de pozitif bulunur.

SSA negatif iken tek başına SSB antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle Renal tutulum çok hafif veya yoktur.

Numune:

Serum

Referans Değer:

Negatif.