Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg) Testi Nedir, Ne Zaman ve Neden Bakılır ?

Anti-Tiroglobulin veya kısaca Anti-Tg testi  Hashimoto hastalığı, postpartum tiroidit, Graves hastalığı gibi otoimmun tiroit hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Antitiroglobulin antikorlarının varlığı, tiroglobulin analiz sonuçlarını etkilediğinden, tiroglobulin analiz sonuçlarına güveni artırmak amacıyla da bu teste ihtiyaç duyulabilir.

Genel bilgiler:

Hashimoto hastalığı

Otoimmun sebepli bir tiroidit olan Hashimoto hastalığı, en sık görülen tiroit dokusu hastalıklarından biridir.

Hastalıkla ilişkili antikorlara rastlanma oranının erkeklerde % 3 kadınlarda % 13 civarında olduğu bildirilmektedir.

Ailevi özellik gösteren bu hastalığın, iyot katkılı diyet tüketenlerde daha sık görüldüğü, amiodarone, interferon-α, interferon-β, interlökin-2, G-CSF gibi ilaçları kullanmanın ve baş- boyun bölgesine yapılan radyasyon uygulamalarının hastalığın görülme sıklığını artırdığı bildirilmektedir.

Hashimoto hastalığı, genellikle kalıcı hipotiroidizme neden olur.

Hipotiroidizm geliştikten sonra, yalnızca % 5 kadar vakada, tiroit aktivitesinin yeniden normale döndüğü görülebilir. Hastaların % 10 kadarında hipotiroidizm gelişmesinin TSH reseptörlerini bloke eden antikorlara bağlı olduğu yapılacak analizlerle gösterilebilir.

İçmeyenlerle mukayese edildiğinde, hipotiroidi gelişme sıklığının sigara içenlerde daha yüksek olduğu ve bu durumdan sigara dumanında bulunan siyanatların sorumlu olabileceği bildirilmektedir.

Serum tiroit peroksidaz antikor konsantrasyonu yüksekliğinin subklinik hipotiroidizmden, semptomatik hipotiroidizme geçişin hızlı olabileceğini düşündüren bir veri olabileceği kabul edilmektedir.

Çok sık olmasa da, Hashimoto hastalarında, dokunun akut olarak zedelenmesi sebebiyle depo halde bulunan hormonların kana geçmesi sonucunda geçici tirotoksikoz atakları meydana gelebilir.

Daha seyrek olarak da, Graves hastalığı ve Hashimoto tiroiditi birlikte görülebilir.

Tiroglobulin, tiroit hormonlarının sentezinde, depolanmasında ve salgılanmasında rol oynayan, tiroit bezine spesifik bir proteindir.

Normal koşullarda folikül içinde bulunur ve sistemik dolaşıma geçmez.

Folikül yapısını bozan iltihaplar, kanamalar, nodül oluşumları, cerrahi müdahaleler, süratli hiperplaziye sebep olan Graves hastalığı veya neoplastik olaylar, tiroglobulinin sistemik dolaşıma sızmasına sebep olabilir.

Normal koşullarda bağışıklık sistemi ile teması bulunmayan bu proteinlerin sistemik dolaşıma geçmeleri çoğu zaman otoantikor oluşumu ile sonuçlanır.

Aynı durum, yine folikül lümeninde bulunan tiroit peroksidaz enzimi için de geçerlidir. Normal koşullarda bağışıklık sistemi ile teması olmayan ve bağışıklık sistemi tarafından tanınmayan bu antijenlere karşı oluşan antikorların otoimmun tiroidit gelişiminden sorumlu olduğu kabul edilmektedir.

Otoimmun tiroiditi olan kişilerin % 30-50 kadarında ölçülebilir miktarda anti-tiroglobulin antikoru bulunur.

Bu hastalarda tiroit peroksidaz antikorlarına rastlanma oranı % 50-90 yani çok daha yüksek seviyededir.

Bu nedenle otoimmun tiroiditlerin teşhisi açısından tiroit peroksidaz antikorlarının aynı spesifiteye ancak daha yüksek sensitiviteye sahip olduğunun söylenmesi mümkündür.

Tiroit kanserlerinde anti-tiroglobulin antikorlarının bulunması, tedavi sonrasında rezidüel doku bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan tiroglobulin analizlerinin güvenilirliğini düşürür.

Ölçülebilir yoğunlukta anti-tiroglobulin bulunan hastalarda, çoğunlukla yalancı düşük, daha seyrek olarak da yalancı yüksek tiroglobulin ölçüm sonuçlarının elde edilmesi mümkündür.

Bu nedenle anti-tiroglobulin antikorları bulunan hastaların, tiroit kanseri tedavisi sırasındaki ve sonrasındaki takiplerinde tiroglobulin ölçüm sonuçlarının dikkatli olarak yorumlanması ve bu amaçla yalnızca bu teste dayanılmaması önerilmektedir.

Değerlendirme:

Otoimmun tiroidit olasılığı düşünülen bir hastada anti-tiroglobulin antikorlarının varlığı, bu olasılığı destekler.

TSH konsantrasyonu normal veya üst sınıra yakın bir hastada tiroit otoantikorlarının bulunması, ileride ortaya çıkabilecek klinik hipotiroidi tablosunun erken bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Hashimoto hastalığı için spesifitesi yüksek bir parametre olarak kabul edilse de diğer tiroit hastalıklarında da nadir olmayarak yüksek değerlere rastlanabilir.

Graves hastalarının yaklaşık olarak yarısında her iki tipte tiroit otoantikoru bulunabilmektedir.

Tiroit kanserlerinin % 10-20 kadarında, daha çok anti-tiroglobulin olmak üzere otoantikorlara rastlanabilir.

Otoimmun veya diğer türden tiroit hastalığı bulunmayan bazı bireylerde de düşük titrede tiroit otoantikorlarına rastlanabildiği bildirilmektedir. Bu duruma kadınlarda daha sık rastlanmakla birlikte yaşın ilerlemesiyle her iki cinsiyet grubunda da görülme sıklığı artar.

Vitiligo, pernisiyöz anemi, tip 1 diabetes mellitus, hipoparatiroidizm, çölyak hastalığı, Addison hastalığı, romatoid artrit ve Sjögren sendromu tiroit otoantikorlarının bulunabildiği diğer otoimmun hastalıklardır.

Doğum sonrası tiroidit vakalarında, yüksek yoğunlukta tiroit otoantikorlarının bulunduğunun gösterilmesi, kalıcı hipotiroidi gelişme olasılığının yüksek olduğunu düşündürür.

Tiroit otoantikorlarının plasental geçişi mümkün olduğundan, yenidoğanda rastlanan antikorların maternal kaynaklı olma olasılığının yüksek olduğu düşünülmelidir.

Numune:

Serum.

Açlık gerekmez.

Referans Değerler:

< 115 IU/ml.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“6.Hastalık Nedir ?”

“Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Nedir ?”

“Bruselloz Nedir, Peynirle Geçer mi ?”

“Diyabet Belirtileri ve Tedavisi”

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: