Anti-Trombosit Antikoru Testi Nedir ?

Anti-Trombosit antikoru veya Anti-Platelet antikor genellikle Trombosit sayısında düşüklük sorunu yaşayan hastalarda, nedeni belirlemeye yönelik araştırmalar sırasında, sebebin otoimmun kaynaklı olma olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

İdiyopatik (Otoimmun) Trombositopenik Purpura :

Trombositlere bağlanan IgG sınıfı antikorların sebep olduğu otoimmun bir hastalıktır. Üzerlerine antikor bağlanmış olan Trombositler, Dalakta bulunan Makrofajlar tarafından tutularak parçalanır.

Dalak, antikorların üretildiği ve Trombositlerin tutularak parçalandığı yapı olduğundan, İdiyopatik Trombositopenik Purpura hastalığında merkezi rol oynar.

Hastalık belirtileri, çocukluk çağında çoğu zaman 1-4 yaşları arasında, genellikle viral bir enfeksiyonun 1-4 hafta sonrasında aniden ortaya çıkar.

Vakaların % 50-65 kadarında ailede geçirilmiş hastalık öyküsü bulunur.

Yaygın peteşi ve purpura, hastalığın başlangıç belirtileridir. Diş etleri ve müköz membranlardan kanama olabilir. Başka herhangi bir bulgu tespit edilmez.

Dalak ve Lenf bezlerinde büyüme tespit edilmesi halinde başka olasılıkların düşünülmesi gerekir.

Vakaların % 70-80 kadarında, 6 ay içinde spontan iyileşme olur. % 20 vaka ise kronikleşir.

Adolesan dönemde sinsi başlayan Trombositopeniler Kronik İdiyopatik Trombositopeni olabileceği gibi, SLE gibi kronik bir hastalığın bulgusu da olabilir.

Yetişkinlerde genellikle 20-50 yaşları arasında görülen Otoimmun Trombositopeni, çoğu zaman kronik bir seyir izler.

Hastalığın en önemli komplikasyonu kanamadır. Tedavinin amacı Trombosit sayısının güvenli bir seviyede tutulmasını sağlamaktır.

İmmün Trombositopenik Purpura Trombositlere yönelik otoantikorlar, neonatal alloimmün Trombositopeni ve transfüzyon sonrası purpura, Trombositlere yönelik alloantikorlar tarafından meydana getirilen klinik tablolardır.

Trombosit süspansiyonu transfüzyonuna cevapsızlık durumu, HLA Class I antikorlarının varlığı sebebiyle ortaya çıkar.

Alloantikorlar, plazmada serbest olarak dolaşan antikorlar olduğundan, bunların tespitine yönelik çalışmaların serum örneğinden yapılması gerekir.

Buna karşılık, İdiyopatik Trombositopenik Purpura, Sistemik Lupus Eritematozus veya Sepsis gibi durumlarda, Trombositopeniye sebep olan, otoantikorlar Trombositlere bağlı olarak bulunduğundan, antikor araştırması serumda değil, Trombositler üzerinde yapılmalıdır.

Numune:

EDTA’lı tam kan (mor kapaklı tüp) veya sitratlı tam kan (mavi kapaklı tüp).

Referans Değer:

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !