APCA-Anti Parietal Hücre Antikoru Testi Nedir ?

Anti Parietal Hücre Antikoru (APCA) genellikle Kronik Atrofik Gastrit olasılığının değerlendirilmesine veya Vitamin B12 eksikliğinin sebebinin araştırılmasına yönelik incelemeler sırasında kullanılır.

Günümüzde çok fazla istenen testler değildir.

Parietal Hücre Antikorları, otimmün Kronik Atrofik Gastrit‘in patogenezinde rol oynayan otoantikorlardır. Bu antikorların, Mide’nin parietal hücrelerini tahrip etmesi sonucunda, Hipoklorhidri ve İntrensek Faktör üretimi azalması, dolayısıyla da bazı sindirim sorunları ve Pernisiyöz Anemi ortaya çıkar.

Parietal Hücre Antikoru bulunan kişilerde, Graves Hastalığı, Hashimoto Tiroiditi, Addison Hastalığı, Hipoparatiroidizm, Vitiligo, Alopecia Areata gibi diğer otoimmun hastalıklara rastlanma olasılığı da yüksektir.

Pernisiyöz Anemi Nedir ?

Megaloblastik Anemi çeşitlerinden biridir. B12 vitaminin bağırsaklardan emilmeden önce kompleks oluşturması gereken İntrensek Faktör isimli proteinin eksikliğinden kaynaklanan Anemi türüdür.

En sık olarak, İntrensek Faktör üretimini yapan Midenin Pariatel hücrelerine yönelik antikorların sebep olduğu otoiommün tahribat sonucunda meydana gelir.

Ayrıca İntrensek Faktör’ü bloke eden antikorların varlığı da Pernisiyöz Anemi’ye sebep olabilir.

Anti Parietal Hücre Antikoru Pozitif Ne Demek ?

Atrofik Gastrit’li hastaların % 60 kadarında, Pernisiyöz Anemisi olan hastaların % 90’ında APCA antikorları pozitif’tir.

APCA antikoru varlığı, Pernisiyöz Anemi veya ilişkili bir otoimmun hastalığın bulunma olasılığını desteklemekle birlikte tek başına kesin teşhis için yeterli değildir.

Sağlıklı popülasyonda yaşla birlikte APCA antikoruna rastlanma sıklığı da artar.

Yaşı 30-39 arasında bulunan sağlıklı popülasyonda rastlanma sıklığı % 3 civarında olduğu halde, 80 yaş ve sonrasında bu oran % 10’a yükselmektedir.

APCA antikoru bulunmaması da tek başına Pernisiyöz Anemi olasılığını ekarte ettirmez. Çünkü doğrudan İntrensek Faktör’le etkileşen otoantikorlar da hastalığın patogenezinde rol oynayabilir.

Benzer şekilde, antikor titresinin hastalığın şiddeti ile korelasyon göstermediği de bildirilmektedir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !