APTT Testi Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

APTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı) testi özellikle Hemofili tanısı ve Heparin kullanımı sırasında istenen testlerden birisidir.

Koagülasyon kaskadının intrinsik yolunun fonksiyonlarını ölçer ama ekstrinsik yol hakkında da fikir verir.

Heparin tedavisini izlemede PT’den daha duyarlı bir testtir.

Ameliyat öncesi de PT ile beraber sıklıkla istenmektedir.

APTT Süresinin Uzadığı Durumlar Nelerdir ?

Hipofibrinojenemi

Disfibrinojenemi

Karaciğer Hastalıkları

Dissemine İntravasküler Koagülopati

Fibrin yıkım ürünleri varlığı

Hemofili A

Hemofili B 

Fitzgeralds Faktör ve Fletcher Faktör eksiklikleri

Oral Antikoagülan – Heparin – Streptokinaz – Ürokinaz tedavisi

Vitamin K eksikliği

Dolaşan Antikoagülan varlığı *

* Hemofili hastalarında sıktır. Yaklaşık % 5-10 görülürler ve Faktör VIII, IX gibi faktörleri inhibe ederek APTT’yi uzatırlar.

Sık plazma nakli yapılanlarda, ilaç reaksiyonlarında, Tüberkülozda, Kronik Glomerülonefritlerde, SLE ve Romatoid Artrit’te sık görülürler.

APTT Süresinin Kısaldığı Durumlar Nelerdir ?

APTT süresinin kısalması nadir görülür.

KC tutulumunun olmadığı ilerlemiş Kanserler

Akut kanamalardan hemen sonra

Dissemine İntravasküler Koagülopati’nin erken safhası

Değerlendirme :

PT normal APTT anormalse :

Faktör VIII-IX-X-XI-XII de sorun var.

PT anormal APTT normalse :

Faktör VII eksikliği.

PT ve APTT birlikte uzamışsa:

Faktör I-II-V-X eksikliği düşünülür.

Heparinin yarı ömrü 3 saat olduğundan APTT testi heparin dozundan 3 saat sonra veya yeni doza 1 saat kala yapılmalıdır.

APTT uzunsa hasta plazması ile normal plazma eşit oranda karıştırılır. Faktör eksikliği varsa sürede kısalma olur, hala kısalma olmazsa neden muhtemelen dolaşan antikoagülan varlığıdır.

Numune Özellikleri :

Heparinli koldan veya Kateterden kan alınmamalıdır.

Mavi kapaklı (sitratlı) tüpe, işaretine kadar alınır.

Hemen nazikçe 5 kez alt-üst edilir.

Bekletilmeden hemen çalışılmalıdır (tüp saklanacaksa ağzı kapalı halde oda ısısında 12 saat bekletilebilir).

Referans Aralıklar : 

21 – 35 saniye (kullanılan kite göre ufak değişimler gösterebilir)

Tedavide Hedef Değerler :

Mevcut duruma göre değişir.

Heparin tedavisinde normalin ortalama 2-2.5 katı olması istenilir.

APTT için Kritik Değer :

APTT > 80 sn (spontan kanamalar olabilir).